civicwomen
เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา
นักข่าวพลเมือง

การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้กระบวนการสันติภาพ

ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้กระบวนการสันติภาพ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 183 ครั้ง

กลุ่มผู้หญิงร่วมเดินทางสานใจสู่สันติภาพ

หลังคณะเดินสานใจสู่สันติภาพในจังหวัดชายแ¬ดนใต้ใช้เวลากว่า 7 วัน เพื่อเดินเท้าจากยะลาถึงจังหวัดปัตตานี เพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงและสร้างพ¬ื้นที่การพูดคุย ซึ่งครั้งนี้ นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภ¬าพชายแดนใต้ ได้ร่วมเดินเท้าและให้กำลังใจผู้ร่วมเดิน และค้นพบแง่มุมระหว่างการเดินทางเป็นอย่างไร ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง ตอน กลุ่มผู้หญิงร่วมเดินทางสานใจสู่สันติภาพ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 27ก.พ. 58 เวลา 07.45 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 810 ครั้ง

"กรือโป๊ะ" ข้าวเกรียบปลาสร้างอาชีพเพื่อชุมชน

ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน "กรือโป๊ะ" ข้าวเกรียบปลาสร้างอาชีพเพื่อชุมชน ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ภายใต้โครงการ “การสื่อสารสาธารณะส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งชายแดนใต้” รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 494 ครั้ง

วิดีโอ

เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ตอนที่ 10

สัมภาษณ์พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศอ.บต. ถึงเหตุผลการเปิดโรงเรียนอิสลามบูรพา รายการโทรทัศน์ รอมฎอนไนท์ ช่วง เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 03.30-04.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลัง โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Oxfam และ EUROPEAN UNION (สหภาพยุโรป) เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภ­าพชายแดนใต้ (Civic Women\'s Network)

ดู 1328 ครั้ง

เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ตอนที่ 11

สัมภาษณ์ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศอ.บต. ถึงการเยียวยาพื้นฟูโรงเรียนอิสลามบูรพาที­่ได้รับผลกระทบ รายการโทรทัศน์ รอมฎอนไนท์ ช่วง เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 03.30-04.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลัง โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Oxfam และ EUROPEAN UNION (สหภาพยุโรป) เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภ­าพชายแดนใต้ (Civic Women\'s Network)

ดู 1416 ครั้ง

เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ตอนที่ 8

แม่ที่ปกป้องสิทธิ์ และสู้เพื่อลูกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบ รายการโทรทัศน์ รอมฎอนไนท์ ช่วง เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 03.30-04.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลัง โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Oxfam และ EUROPEAN UNION (สหภาพยุโรป) เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภ­าพชายแดนใต้ (Civic Women\'s Network)

ดู 1318 ครั้ง

รายการวิทยุ
จำนวนผู้เข้าชม 95270 ครั้ง