เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา
ผู้เป็นแรงบันดาลใจ
ผู้เป็นแรงบันดาลใจ : ขอแสดงความยินดีกับคำนึง ชำนาญกิจ จากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women) วันนี้มารับโล่เกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2558” สาขาบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ จากสมาคมคริสตชนปัตตานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการช่วยแหลือเยียวยาโดยไม่เลือกฝ่าย และสานเสวนาในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความระแวง
ข้าวเกรียบสมุนไพร และน้ำชาที่กูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

รหัส 1 โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2559 19:00 น. ดู 811 ครั้ง
เช้าปีใหม่ วันนี้ กับข้าวเกรียบสมุนไพร และน้ำชาที่กูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ฝีมือผู้ได้รับผลกระทบ กลุ่มมุสลีมะฮ์ kl