civicwomen
เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา
นักข่าวพลเมือง

พลังผู้หญิงรณรงค์ยุติความรุนแรงชายแดนใต้

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้กว่า 23 องค์กร ร่วมแสดงพลังผู้หญิงประมาณ 500 คนเดินรณรงค์ เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล และใช้ลูกโป่งสีขาว เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย พร้อมเสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน พลังผู้หญิงรณรงค์ยุติความรุนแรงชายแดนใต้ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 58 เวลา 05.00 น. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง คณะทำงานวาะผู้หญิงชายแดนใต้

ดู 628 ครั้ง

ความหวังของป้าละออ

นักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ พาเราไปติดตามเรื่องราวชีวิตของป้าละออ กับอาชีพขายน้ำพริกสมุนไพร ซึ่งจุดเปลี่ยนที่ทำให้ป้าละออรวมกลุ่มสร้างรายได้ให้ คนบ้านใกล้เรือนเคียงครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อด้วยความหวังที่จะก้าวข้ามเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีต ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน ความหวังของป้าละออ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 58 เวลา 19.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 839 ครั้ง

ดิเกร์ฮูลู

เสียงร้องเพลงดีเกร์ฮูลูของเด็กๆ วงอาเนาะกูจิง มาญอร์ (manjar) จากร.ร.กูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ไม่เพียงแต่ช่วยเยียวยาจิตใจของเด็กๆ และคนในชุมชน จากสถานการณ์ความไม่สงบเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยสื่อสารกับสังคมภายนอก ให้ได้เห็นถึงเรื่องดีๆ ทิ่เกิดขึ้นในร.ร.และชุมชนแห่งนี้ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน ดิเกร์ฮูลู ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 58 เวลา 20.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 929 ครั้ง

วิดีโอ

เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ตอนที่ 2

แนะนำกลุ่มเซากูน่าที่เป็นผู้ที่ได้รับผลก­ระทบที่ช่วยเหลือเยียวยากันเอง รายการโทรทัศน์ รอมฎอนไนท์ ช่วง เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 03.30-04.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลัง โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Oxfam และ EUROPEAN UNION (สหภาพยุโรป) เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภ­าพชายแดนใต้ (Civic Women\'s Network)

ดู 1166 ครั้ง

เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ตอนที่ 4

การเยียวยาจิตใจ และการก้าวข้ามของสมาชิกกลุ่ม รายการโทรทัศน์ รอมฎอนไนท์ ช่วง เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 03.30-04.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลัง โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Oxfam และ EUROPEAN UNION (สหภาพยุโรป) เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภ­าพชายแดนใต้ (Civic Women 's Network)

ดู 1289 ครั้ง

เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ตอนที่ 13

สัมภาษณ์ ซูไบดะห์ ดอเลาะ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเยียว­ยาภรรยาอุสตาซที่ได้รับผลกระทบ รายการโทรทัศน์ รอมฎอนไนท์ ช่วง เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 03.30-04.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลัง โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, Oxfam และ EUROPEAN UNION (สหภาพยุโรป) เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภ­าพชายแดนใต้ (Civic Women\'s Network)

ดู 1653 ครั้ง

รายการวิทยุ
จำนวนผู้เข้าชม 95269 ครั้ง