เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ปีที่ 7

ตอนที่ 4 หลังรอยยิ้ม (2)

เปิดตัว/เสียงของผู้เขียนหนังสือ “หลังรอยยิ้ม”ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทั้งชาวพุทธ และมุสลิม สื่อสารเรื่องเล่าของตนเองและชุมชน เพื่อให้สังคมภายนอกได้รับรู้และเข้าใจถึงความทุกข์ยากของผู้ได้รับผลกระทบ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ฟังเรื่องเล่าเพื่อการเยียวยาและพลิกฟื้นชีวิต ชุมชน และการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของคนในชายแดนใต้ ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียง โดย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือ Civic Women และสถานีวิทยุแห่งนี้ โดยมีฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี เป็นองค์กรภาคีทางวิชาการ www.civicwomen.com

ดู 239 ครั้ง

ตอนที่ 3 หลังรอยยิ้ม (1)

แนะนำหนังสือ“หลังรอยยิ้ม” หนังสือที่เขียนโดยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทั้งชาวพุทธ และมุสลิม สะท้อนชีวิต และชุมชนในแง่มุมที่สังคมควรเปิดใจกว้างรับฟัง รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ฟังเรื่องเล่าเพื่อการเยียวยาและพลิกฟื้นชีวิต ชุมชน และการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของคนในชายแดนใต้ ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียง โดย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือ Civic Women และสถานีวิทยุแห่งนี้ โดยมีฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี เป็นองค์กรภาคีทางวิชาการ www.civicwomen.com

ดู 262 ครั้ง

ตอนที่ 2 ชีวิตที่ยิ้มได้ของป้าละออ

ชีวิตของแม่ค้าขายข้าวแกง “ป้าละออ” ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเยียวยา จนสามารถพลิกผันตนเองมาเป็นแม่ค้าขายน้ำพริก สร้างรายได้ให้ตนเอง และคนในชุมชน รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ฟังเรื่องเล่าเพื่อการเยียวยาและพลิกฟื้นชีวิต ชุมชน และการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของคนในชายแดนใต้ ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียง โดย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือ Civic Women และสถานีวิทยุแห่งนี้ โดยมีฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี เป็นองค์กรภาคีทางวิชาการ www.civicwomen.com

ดู 264 ครั้ง

ตอนที่ 1 กำลังใจแด่ย่าเคลื่อน

ชีวิตของ “ย่าเคลื่อน” ผู้สูญเสียลูกและสามีจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และได้ย้ายครอบครัวมาอาศัยในอยู่เมือง โดยมีบุคคลและกลุ่มองค์กรประชาสังคมคอยเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ ย่าเคลื่อนยังคงคิดถึงสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านพุทธ-มุสลิมในชุมชนบ้านเกิดที่ตนเองจากมาเสมอ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ฟังเรื่องเล่าเพื่อการเยียวยาและพลิกฟื้นชีวิต ชุมชน และการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของคนในชายแดนใต้ ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียง โดย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือ Civic Women และสถานีวิทยุแห่งนี้ โดยมีฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี เป็นองค์กรภาคีทางวิชาการ www.civicwomen.com

ดู 263 ครั้ง