เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ปีที่ 1

ตอนที่ 77 วิถีชาวนา และบทบาทผู้หญิงในการทำนา

ฟังบทบาทที่เข้มแข็งของผู้หญิงชาวนาพ่อมิ่­ง ในทุกกระบวนการทำนา ตั้งแต่การหว่าน ดำนา เก็บเกี่ยว นวดข้าว รวมทั้งไปรับจ้างทำนาที่ประเทศมาเลเซีย และฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้หญิงชาวนาที่ไร้ที่­ดินทำกิน “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1043 ครั้ง

ตอนที่ 76 แนะนำชุมชนพ่อมิ่ง

แนะนำชุมชนพ่อมิ่ง ตั้งอยู่ที่ ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เป็นชุมชนที่มีปอเนาะพ่อมิ่งเก่าแก่ อายุ 50 ปี ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ คนในชุมชนให้ความสำคัญต่อการศึกษาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ จนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ทำให้เกิดการสูญเสียรายวันมาอย่างต่อเนื่อ­ง 10 ชีวิต รวมทั้งสามีของมาริสา สมาแห นักวิจัยในโครงการเสียงจากผู้หญิงฯ “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1044 ครั้ง

ตอนที่ 75 ย่าเคลื่อน คุณแม่นักอนุรักษ์ กับผลกระทบของชีวิต

คุณย่าเคลื่อน มีบทบาทมากในการอนุรักษ์ป่าสันทราย ป่าของชุมชน จนทำให้ได้รับรางวัล “แม่ดีเด่น ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้น ทำให้คุณย่าเคลื่อนต้องสูญเสียลูกชายและสา­มี คุณย่าเคลื่อนต้องอพยพโยกย้ายตัวเองและครอ­บครัวมาอยู่ในเมือง เพื่อความปลอดภัย แต่คุณย่าก็ยังคงรักและหวงแหนป่าสันทราย บ้านเฑียรยา อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1168 ครั้ง

ตอนที่ 74 ความสัมพันธ์ของชาวไทยพุทธ มุสลิมในชุมชนบ้านเฑียรยา ต.ตาแกะ ตอนที่ 4

ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่ยังคงเกิด­ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความรัก ความเข้าใจ และความเอื้ออาทรเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่­วมกัน คุณย่าเคลื่อนฝากถึงเด็กรุ่นหลัง อยากให้ผูกสัมพันธ์กันให้ดีเหมือนเดิม เหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่คนไทยพุทธกับมุสล­ิม ช่วยเหลือกัน ไปมาหาสู่กันเป็นประจำ “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1029 ครั้ง

ตอนที่ 73 ความสัมพันธ์ของชาวไทยพุทธ มุสลิมในชุมชนบ้านเฑียรยา ต.ตาแกะ ตอนที่ 3

เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในชุมชนบ้านเ­ฑียรยา จนมีผู้เสียชีวิต 4 คน ทั้งไทยพุทธ และมุสลิม ทำให้ต่อมาหลายครอบครัวต้องอพยพโยกย้ายออก­จากชุมชน เพื่อความปลอดภัย แต่ความสัมพันธ์ที่เคยดีต่อกันในอดีต ก็ไม่สามารถทำลาย ความรัก ความผูกพัน ที่คนชุมชนมีต่อกันได้ ต่างเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 985 ครั้ง

ตอนที่ 72 ความสัมพันธ์ของชาวไทยพุทธ มุสลิมในชุมชนบ้านเฑียรยา ต.ตาแกะ ตอนที่ 2

ความสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิมของคนในชุมชนบ้า­นเฑียรยา แม้สถานการณ์ความไม่สงบ และความสูญเสียที่เกิดขึ้น ก็ไม่สามารถทำลาย ความรัก ความผูกพัน ที่คนในชุมชนมีต่อกันได้ “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 951 ครั้ง

ตอนที่ 71 ความสัมพันธ์ของชาวไทยพุทธ มุสลิมในชุมชนบ้านเฑียรยา ต.ตาแกะ ตอนที่ 1

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีทั้งคนไทยพุ­ทธและมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์ที่เคยดีต่อกันในอดีต ต่อมาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น ความสัมพันธ์ที่เคยดีต่อกัน เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร ไปฟังคุณดวงสุดา และคุณย่าเคลื่อนซึ่งเป็นคนเก่าแก่ในชุมชน สนทนาเรื่องนี้ กับคุณโซรยา จามจุรี หัวหน้าโครงการวิจัย “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1048 ครั้ง

ตอนที่ 70 บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของดวงสุดา

ดวงสุดา นุ้ยสุภาพ นักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านเฑียรยา พูดถึงหลักคิดในการเยียวยาตนเอง และครอบครัว เมื่อต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่อดีตเป็นเพียง­แม่บ้านเลี้ยงลูก วันนี้เธอต้องออกทำงาน และแบกรับภาระของครอบครัวไว้ เมื่อผู้ชายในครอบครัวต้องจากไป อีกทั้งครอบครัวของเธอที่เหลืออยู่ต้องอพย­พโยกย้ายออกจากชุมชนมาอยู่ในเมืองเพื่อควา­มปลอดภัย “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1008 ครั้ง