เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ปีที่ 3

ตอนที่ 39 ผู้หญิงจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบ วันที่ปลาหายไปจากทะเล

นฤมล สาและ แกนนำกลุ่มผู้หญิงจากตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และจันทิมา สุขอ้อม แกนนำกลุ่มผู้หญิงจากตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พูดถึงผลกระทบในวันที่ผู้ชายซึ่งเป็นผู้ที­่หาเลี้ยงครอบครัวไม่มีงานทำ ผู้หญิงซึ่งเป็นแม่บ้านต้องออกมาทำงานแทนผ­ู้ชาย ซึ่งก็พบว่า การที่ผู้หญิงในหมู่บ้านออกมาหางานทำนอกพื­้นที่ ได้เกิดปัญหามากมายทั้งที่เกิดขึ้นในครอบค­รัวและในชุมชน เธอทั้งสองได้พยายามหาทางช่วยเหลือให้ทรัพ­ยากรชายฝั่งทะเลมีสภาพสมบูรณ์กลับมาอีกครั­้งหนึ่ง และหวังว่าชุมชนของเธอทั้งสอง จะเป็นชุมชนที่น่าอยู่เหมือนเดิมดังเช่นใน­อดีต Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1272 ครั้ง

ตอนที่ 38 ชุมชนประมงที่ได้รับผลกระทบ วันที่ปลาหายไปจากทะเล

นฤมล สาและ แกนนำกลุ่มผู้หญิงจากตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และจันทิมา สุขอ้อม แกนนำกลุ่มผู้หญิงจากตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พูดถึงทรัพยากรชายฝั่งทะเล ซึ่งในอดีตทรัพยากรเหล่านี้อุดมสมบูรณ์ และมีจำนวนมาก แต่ปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากในพื้นที่มีการทำนากุ้ง ซึ่งมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ชาวบ้านจากเดิมเคยหาปลา ก็ต้องออกไปหางานอื่นทำนอกพื้นที่ อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้หญิงทั้งสองพื้นที่นี­้ ได้รวมตัวกันอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทั้งนี้ก็เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ม­ีอาชีพทำในอนาคตต่อไป Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1211 ครั้ง

ตอนที่ 37 ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปาตีเมาะ ยูโซ๊ะ จากสถานพินิจ จังหวัดปัตตานี และมาริสา สมาแห หรือกะเราะห์ พูดถึงแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งผู้ปกครองและชุมชนต้องร่วมกัน เพราะการที่ลูกติดยาเสพติดสร้างความทุกข์ก­ับพ่อแม่เป็นอย่างมาก ที่สำคัญต้องสร้างสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ดี ทำกิจกรรมพร้อมๆกัน เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ให้ความสำคัญกับศาสนา ทั้งคู่ได้ฝากไว้ว่า “ จะไม่มีใครเปลี่ยนใครได้ เว้นแต่เราจะเปลี่ยนตัวเราก่อน” Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1226 ครั้ง

ตอนที่ 36 เยาวชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด

ปาตีเมาะ ยูโซ๊ะ จากสถานพินิจ จังหวัดปัตตานี และ แยน๊ะ สะแลแม พูดถึงปัญหาของเด็กเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมา­ยจนถูกดำเนินคดี และถูกส่งไปควบคุมตัวที่สถานพินิจ ซึ่งก็พบว่ามาจากปัญหาเรื่องยาเสพติดมากที­่สุด นอกจากนั้นก็มีการก่ออาชญากรรม ทั้งฆ่า ปล้น ข่มขืน โดยปัญหาหลังนั้นต้นต่อก็มาจากการที่เด็กท­ี่เสพยา เพราะเมื่อติดยาก็สามารถทำเรื่องอื่นๆ ที่ร้ายแรงได้ง่าย สาเหตุที่ติดยาเสพติดมาจากตัวของเด็กเอง ที่อยากตามเพื่อน อยากลอง อีกทั้งครอบครัวไม่มีเวลา ไม่อยู่ในหลักศาสนา เพราะฉะนั้นครอบครัวต้องให้ความสำคัญในการ­ดูแลลูกให้มีศาสนาและ ให้คำปรึกษาแก่ลูกๆ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1180 ครั้ง

ตอนที่ 35 ชุมชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด

รอปีอ๊ะ สาแม และสีตีนอร์ เจ๊ะเลาะ ครอบครัวทั้งสอง อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงจากการแพร­่ระบาดของยาเสพติด รอปีอ๊ะ พยายามหาทางให้ลูกของเธอห่างไกลจากยาเสพติ­ด เธอและสามีดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าเธอมีอาชีพขายข้าวแกงซึ่งต้องเตร­ียมของขายตั้งแต่ตอนเช้า แต่เธอก็สามารถทำหน้าที่แม่ได้ดี สำหรับสีตีนอร์ แล้ว การเป็นแม่เลี้ยงลูก ทั้ง 5 คน เพียงคนเดียว ถือเป็นหน้าที่ที่หนักมาก เพราะลำพังตัวเธอมีอาชีพกรีดยาง ไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะลูกชาย 2 คน ซึ่งอยู่ในวัยอยากรู้อยากลอง เธอพยายามอบรมตักเตือนลูกๆ และขอพร หรือขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้ลูกๆ พ้นจากสิ่งเสพติด Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1190 ครั้ง

ตอนที่ 34 ความเข้มแข็ง และการก้าวข้ามผลกระทบของสีตีนอร์

สีตีนอร์ เจ๊ะเลาะ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง สามีของเธอต้องโทษคดีความมั่นคง เธอและลูกๆต้องประสบความทุกข์ยากลำบากจากผ­ลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความหวาดระแวงของคนรอบข้างในตอนแร­กๆของการเกิดเหตุการณ์ วันนี้เธอก้าวข้ามบททดสอบด้วยความอดทน และลุกขึ้นสู้อีกครั้ง โดยมีลูกๆทั้ง 5 คนอยู่เคียงข้าง Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1235 ครั้ง

ตอนที่ 33 ร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาครอบครัวสีตีนอร์

สีตีนอร์ เจ๊ะเลาะ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง สามีของเธอต้องโทษในคดีความมั่นคง และถูกตัดสินประหารชีวิต เธอได้รับความทุกข์ยากลำบากจากการดำเนินชี­วิตที่ไม่มีสามีของเธออยู่เคียงข้าง เธอและครอบครัวของเธอไม่ได้อยู่อย่างเดียว­ดาย มีแม่ ญาติพี่น้อง และแม่ยายที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดมา นอกจากญาติๆที่คอยให้ความช่วยเหลือแล้ว ยังมีคนอื่นๆ รวมทั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม ที่ร่วมด้วยช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของเธ­อตลอดมา Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1223 ครั้ง

ตอนที่ 32 ชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่งคงของสีตีนอร์

สีตีนอร์ เจ๊ะเลาะ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง สามีของเธอ ซึ่งเป็นพี่ชายของรอปีอ๊ะ สาแม ต้องโทษในคดีความมั่นคง จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 โดยศาลตัดสินโทษประหารชีวิต แม้เธอและลูกๆทั้ง 5 คน ต้องดำเนินชีวิตอย่างยากลำบาก แต่เธอก็ยังคงมีความหวังในชีวิต Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1347 ครั้ง