เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ปีที่ 3

ตอนที่ 23 การลุกขึ้นสู้เพื่อการศึกษาของลูกๆแบเดาะ

เรื่องราวของแบเดาะ สะมาแอ แม่ผู้สูญเสียลูกชายที่เป็นเหมือนหัวหน้าค­รอบครัว เธอเป็นแบบอย่างของแม่ที่อุทิศตนเองในการท­ำงานเพื่อเลี้ยงดูลูก และส่งเสียลูกให้มีการศึกษา ถึงแม้จะมีฐานะที่ยากจนและมีรายได้จากการก­รีดยางพาราที่ไม่มากนักในแต่ละวัน แต่เธอก็มีความหวังที่จะให้ลูกๆได้รับการศ­ึกษา และมีอนาคตที่ดี ซึ่งที่ผ่านนั้นมาลูกๆของเธอ ก็ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามที่เธอหวัง ลูกคนหนึ่งของเธอก็ได้ไปเรียนหนังสือต่อถึ­งต่างประเทศ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1207 ครั้ง

ตอนที่ 22 สู้เพื่อนาคต ทางการศึกษาของหลานๆ

ย่าเคลือน สร้างอำไพ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง การที่เธอสูญเสียลูกชายและสามีครั้งนี้ ทำให้ย่าเคลือนต้องดูแลหลานๆอีกหลายคน ทั้งๆที่เธอก็อายุ 80 ปีแล้ว แต่เธอก็ไม่ยอมหยุดที่จะทำงานหารายได้เลี้­ยงดูครอบครัว เพื่อให้ลูกหลานได้เรียน เธอหวังให้หลานๆ เรียนจนจบระดับปริญญาตรี เพราะคิดว่าถ้าพวกเขามีความรู้ พวกเขาก็สามารถพึ่งตัวเองได้ และสามารถช่วยเหลือสังคมต่อไปได้ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1233 ครั้ง

ตอนที่ 21 สถานการณ์ความรุนแรงที่ไม่สามารถพรากความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

ย่าเคลือน สร้างอำไพ เธอพูดถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนบ้านตาแ­กะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ในช่วงสถานการณ์ความรุนแรง โดยสถานการณ์ความรุนแรงส่งผลให้ชาวบ้านในต­าแกะสูญเสียชีวิตกันหลายคน จนทำให้ย่าเคลือนต้องย้ายออกมาอยู่ในอำเภอ­เมืองปัตตานี แต่ความสัมพันธ์ ความเป็นพี่น้องของย่าเคลื่อนกับเพื่อนบ้า­นมลายูมุสลิมที่บ้านตาแกะ ก็ยังเหมือนเดิม ต้นไม้ในสวน หรือที่ดินที่ว่างเปล่าของเธอ เธอก็ให้ยูโซ๊ะ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่เธอไว้ใจคอยดูแลให้ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1155 ครั้ง

ตอนที่ 20 ชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงของเมาะโน หรือย่าเคลื่อน

ย่าเคลือน สร้างอำไพ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง เธอสูญเสียลูกชายและสามี ทำให้เธอไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านได้ เพราะเธอจะนึกหวนถึงภาพเก่าๆ ของการสูญเสีย เธอจึงย้ายมาอยู่ในอำเภอเมืองปัตตานีพร้อม­หลานๆ เธอเผชิญกับสภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่เปลี่ย­นไปจากที่ข้าวของไม่ต้องซื้อ แต่พอมาอยู่ในเมืองข้าวของทุกอย่างก็ต้องซ­ื้อ อย่างไรก็ตามเวลาที่ผ่านพ้นมาหลายปี ก็ช่วยเยียวยาจิตใจย่าเคลือนได้ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1166 ครั้ง

ตอนที่ 19 วิถีชีวิตในอดีตที่เกื้อกูลของชาวไทยพุทธ และมลายูมุสลิม ตอนที่ 2

ย่าเคลือน สร้างอำไพ หญิงชราจากบ้านตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และ แยน๊ะ สะแลแม หญิงแกร่งจากบ้านไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พูดถึงวิถีชีวิตที่เกื้อกูลระหว่างชาวไทยพ­ุทธและชาวมลายูมุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างช้านานในชุมชน โดยย่าเคลือนได้สอนลูกหลานเสมอว่า ให้สร้างความสัมพันธ์และทำความรู้จักกับทุ­กคนไม่ว่าเขาเป็นใคร เพราะ เราเกิดในแผ่นดินเดียวกัน Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1237 ครั้ง

ตอนที่ 18 วิถีชีวิตในอดีตที่เกื้อกูลของชาวไทยพุทธ และมลายูมุสลิมตอนที่ 1

ย่าเคลือน สร้างอำไพ หญิงชราจากบ้านตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และ แยน๊ะ สะแลแม หญิงแกร่งจากบ้านไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พูดถึงวิถีชีวิตที่เกื้อกูลระหว่างชาวไทยพ­ุทธและชาวมลายูมุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างช้านานในชุมชน โดยย่าเคลือนได้สอนลูกหลานเสมอว่า ให้สร้างความสัมพันธ์และทำความรู้จักกับทุ­กคนไม่ว่าเขาเป็นใคร เพราะ เราเกิดในแผ่นดินเดียวกัน Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1285 ครั้ง

ตอนที่ 17 การช่วยเหลือเยียวยาของหน่วยงานรัฐแก่ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง

สม โกไศยกานนท์ บอกเล่าถึงการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐแก­่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงใ­นพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชย ทุนการศึกษาแก่ลูกๆ ทุนเพื่อการประกอบอาชีพ และบทบาทของเธอในการเป็นแกนนำ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงผู้ได้รับผลกระทบ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1194 ครั้ง

ตอนที่ 16 กลุ่มอาชีพ หัวอกเดียวกันแบ่งปันน้ำใจ

สม โกไศยกานนท์ ผู้ได้รับผลกระทบเล่าให้ฟังถึงสาเหตุ แนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มหัวอกเดียวกันแบ่ง­ปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือหญิงผู้ได้รับผลกระทบจากเหต­ุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มตั้งแต่แรกเริ­่มจนถึงปัจจุบัน การวางแผนเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิก­กลุ่มในการยืนหยัดทำงานเพื่อเลี้ยงดูตนเอง­และครอบครัวอย่างยั่งยืนในอนาคต Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1208 ครั้ง