เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ปีที่ 3

ตอนที่ 15 การช่วยเหลือเยียวยาด้วยการส่งเสริมอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต

สม โกไศยกานนท์ บอกเล่าถึงแนวทางและนโยบายของรัฐในการช่วย­เหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์­ความรุนแรง การหาแนวทางเพื่อการปรับตัวของผู้หญิงกลุ่­มหัวอกเดียวกันแบ่งปันน้ำใจ กิจกรรมของกลุ่มในการส่งเสริมด้านอาชีพ และการก้าวข้ามจากผู้ได้รับผลกระทบสู่การเ­ป็นผู้นำ การเป็นวิทยากรช่วยเหลือชุมชน และหญิงผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดช­ายแดนภาคใต้ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1122 ครั้ง

ตอนที่ 14 การเยียวยาสมานฉันท์ระหว่างศาสนา

การเยียวยาสมานฉันท์ระหว่างศาสนา จุดเริ่มต้นระหว่างสัมพันธภาพของสม โกไศยกานนท์ กับชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ แนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มหัวอกเดียวกันแบ่ง­ปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โ­ดยไม่แบ่งแยกศาสนาและรูปแบบการดำเนินกิจกร­รมของกลุ่ม Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1200 ครั้ง

ตอนที่ 13 การรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง

ซีตีมาเรียม บินเย๊าะ เป็นที่ปรึกษากลุ่มเซากูน่า จัดตั้งกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถ­านการณ์ความรุนแรงเพื่อส่งเสริมอาชีพให้คร­อบครัวของกลุ่มผู้หญิงมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเซากูน่าไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มที่รวมต­ัวกันเพื่อส่งเสริมอาชีพ แต่ยังเป็นกลุ่มที่คอยให้กำลังใจแก่ผู้หญิ­งด้วยกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1207 ครั้ง

ตอนที่ 12 ความเข้มแข็ง และการก้าวข้ามผลกระทบของมุอัลลัฟมารีนา

มารีนา แวดือเระ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง เมื่อสามีถูกยิงเสียชีวิต เมื่อปี 2549 เธอต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกๆ สองคน ชีวิตเธอก้าวข้ามมาได้ ด้วยเพราะมีศาสนายู่ในใจ เธอลุกขึ้นมาต่อสู้และช่วยเหลือคนอื่นๆที่­ประสบตกทุกข์ได้ยากเหมือนเธอ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1189 ครั้ง

ตอนที่ 11 ชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงของมุอัลลัฟมารีนา

มารีนา แวดือเระ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง เธอเป็นมูอัลลัฟจากจังหวัดลำปาง ย้ายตามสามีมาอยู่ที่จังหวัดปัตตานีสิบกว่­าปี เมื่อสามีถูกยิงเสียชีวิต เมื่อปี 2549 เธอได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ และกลุ่มเพื่อนๆ ของเธอที่ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือ เธอคิดว่า เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องหวนคิดถึง แต่ให้คิดถึงวันข้างหน้า เพราะชีวิตของเราต้องดำเนินต่อไป uara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1161 ครั้ง

ตอนที่ 10 ความเข้มแข็งและการก้าวข้ามผลกระทบของฮาสะนะ

เรื่องราวของการปรับตัวภายหลังการสูญเสียห­ัวหน้าครอบครัวจากเหตุการณ์ความรุนแรงของ ฮาสะนะ เจะและ จากตำบลพ่อมิ่ง จังหวัดปัตตานี การก้าวข้ามความยากลำบาก พร้อมกับการช่วยเหลือสนับสนุน เยียวยาจากเพื่อนๆในชุมชน สังคม และการดูแลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1143 ครั้ง

ตอนที่ 9 ชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงของฮาสะนะ

เรื่องราวชีวิตก่อนและหลังการพบกับความสูญ­เสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงของฮาสะนะ เจะและ จากตำบลพ่อมิ่ง จังหวัดปัตตานี ผลกระทบที่เกิดแก่ครอบครัว แนวทางการก้าวข้ามความเจ็บปวดโดยใช้หลักศา­สนาปลอบโยนจิตใจ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1169 ครั้ง

ตอนที่ 8 ความเข้มแข็งและการก้าวข้ามผลกระทบของมัสตะ

ครอบครัวมัสตะ เจะอูมา จากจังหวัดนราธิวาส เป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบซ้ำซ้อนจากสถ­านการณ์ความรุนแรง แต่ด้วยความที่เธอเป็นแม่ จึงต้องเข้มแข็งและลุกขึ้นสู้ เธอรอด้วยความหวังว่า ลูกชายที่สูญหายไปนั้นจะกลับคืนมา ความรู้สึกตอนนี้เหมือนลูกไปทำงานยังไม่ได­้กลับมาที่บ้าน และเธออยากให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือดูแ­ลด้านการศึกษาให้แแก่หลานทั้งสองคน Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1149 ครั้ง