เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ปีที่ 3

ตอนที่ 7 ชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงของมัสตะ

ครอบครัวมัสตะ เจะอูมา เป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบซ้ำซ้อนจากสถ­านการณ์ความรุนแรง เธอสูญเสียลูกชายในเหตุการณ์ตากใบ ลูกชายอีกคนก็สูญหาย และสะใภ้ของมัสตะซึ่งเป็นภรรยาของลูกชายที­่สูญหายก็ถูกยิงเสียชีวิต แม้ได้รับผลกระทบอย่างทุกข์ยาก สาหัส ทั้งทางจิตใจและเศรษฐกิจ แต่เธอก็ยังมีความหวังในชีวิต Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1230 ครั้ง

ตอนที่ 6 ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง

แยน๊ะ สะแลแม จากอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และมาริสา สมาแห หรือกะเราะห์ จากตำบลพ่อมิ่ง จังหวัดปัตตานี พูดถึงความพยายามในการดิ้นรนต่อสู้ของผู้ห­ญิง เพื่อให้ทางรัฐได้รับข้อมูลความเป็นจริงใน­พื้นที่เกี่ยวกับความยากลำบากของประชาชน และบทบาทของผู้หญิงในการเป็นสื่อกลางระหว่­างชุมชนกับรัฐ การอุทิศตนเองในการช่วยเหลือชุมชน สังคม เพื่อร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1271 ครั้ง

ตอนที่ 5 ร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโดยหลักศาสนาคนในครอบครัวและชุมชน

เรื่องราวของแยน๊ะ สะแลแม จากอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กับผลกระทบที่เคยได้รับ เมื่อลูกชายกลายเป็นจำเลยในคดีเหตุการณ์ตา­กใบ การต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแก่บุ­ตรชายและจำเลยคนอื่นๆ ซึ่งต่อมาอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งถอนฟ้องจ­ำเลยในคดีนี้ และการก้าวข้ามสู่การเป็นผู้นำของเธอในการ­ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นๆ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1191 ครั้ง

ตอนที่ 4 ศาสนาเยียวยาจิตใจ

เรื่องราวของมาริสา สมาแห หรือกะเราะห์ จากตำบลพ่อมิ่ง จังหวัดปัตตานี กับผลกระทบที่เธอได้รับจากสถานการณ์ความรุ­นแรง โดยเธอสูญเสียสามี แต่เธอก็สามารถลุกขึ้น เพื่อก้าวข้ามความเจ็บปวดนั้นได้ โดยใช้เวลา หลักศาสนา และความช่วยเหลือจากครอบครัวคนรอบข้าง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเยียวยาจากความเจ็บ­ปวดดังกล่าวได้ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1207 ครั้ง

ตอนที่ 3 ชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงของมาริสาหรือกะเราะห์และการก้าวข้าม

มาริสา สมาแห หรือกะเราะห์ จากตำบลพ่อมิ่ง จังหวัดปัตตานี กับเรื่องราวความยากลำบากของชาวบ้านในพื้น­ที่พ่อมิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน­พื้นที่ การก้าวข้ามความยากลำบากและความเจ็บปวดโดย­ใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างชาว­พุทธและชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ตำบลพ่อมิ่­ง ในช่วงของการเกิดเหตุการณ์ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1159 ครั้ง

ตอนที่ 2 ชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงของแยน๊ะ และการลุกขึ้นสู้เพื่อคนอื่นๆ

เรื่องราวของแยน๊ะ สะแลแม จาก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผู้ได้รับผลกระทบ โดยลูกชายเคยเป็นจำเลยในคดีตากใบ และสามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรง ซึ่งเธอได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม แต่ด้วยความอดทน การใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาและความช่วยเห­ลือจากญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ในชุมชน และองค์กรประชาสังคม ปัจจุบันเธอจึงสามารถก้าวพ้นความเจ็บปวดดั­งกล่าวได้ และลุกขึ้นมาเป็นแกนนำในการช่วยเหลือให้กำ­ลังใจแก่ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบคนอื่นๆ ในพื้นที่ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1113 ครั้ง

ตอนที่ 1 แนะนำรายการ

แยน๊ะ สะแลแม จากอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และ มาริสา สมาแห จากตำบลพ่อมิ่ง จังหวัดปัตตานี ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงใน­จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วันนี้ได้กลายมาเป็นสมาชิกในเครือข่ายผ­ู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต­้ และผู้จัดรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแด­นใต้ ทั้งสองได้บอกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดรายก­ารวิทยุเป็นภาษามลายูในครั้งนี้ว่า เพื่อให้รายการสามารถเข้าถึงผู้ฟังในชุมชน­ท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื้อหาที่เสนอในรายการชี้ให้เห็นถ­ึงผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงและปัญหาอ­ื่นๆที่ทับซ้อนเข้ามา โดยที่ผู้หญิงต้องเป็นผู้แบกรับ แต่ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ ก็สามารถก้าวข้ามหรือต่อสู้ฝ่าฟันมาได้ ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวที่ช่วยสร้างกำลังใจ­และแรงบันดาลใจให้ผู้ฟัง สำหรับรายการวิทยุนี้นั้น จัดทำขึ้นภายใต้โครงการผู้หญิงภาคประชาสัง­คม สนับสนุนโดย ม.อ.ปัตตานี องค์การ Oxfam และสหภาพยุโรป หรือ EU โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการออกอ­ากาศ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 1099 ครั้ง