เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ปีที่ 5

ตอนที่ 22 สานเสวนาชุมชนกูจิงลือปะ

ในตอนนี้ เป็นตอนที่ผู้ได้รับผลกระทบในคดีความมั่นคง และชาวบ้านจากชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่ถูกหวาดระแวง หวาดกลัวในสายตาของคนทั่วไป รวมทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐ ได้มีโอกาสพบปะสานเสวนาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งปรากฏว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ ก็ลดความหวาดระแวง เข้าอกเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบและชาวบ้านมากขึ้น รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชน มากขึ้นด้วย ในขณะเดียวกัน ฝ่ายชาวบ้านก็เข้าใจถึงบทบาทการทำงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน และทำให้มีการเชื่อมประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 1306 ครั้ง

ตอนที่ 21 ชีวิตหลังพ้นโทษ กับการกลับคืนสู่สังคม

ในตอนนี้ เป็นเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงที่ต้องขังในคดีความมั่นคง โดยในช่วงต้องขังนั้น สามีเธอต้องช่วยประคับประคองครอบครัวและลูกๆ จนเมื่อเธอพ้นโทษกลับมา ทั้งคู่ก็ร่วมด้วยช่วยกันสร้างครอบครัวและสร้างอาชีพกันใหม่ โดยมีลูกๆเป็นแรงใจสำคัญ ให้ทั้งสองมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความอยากเห็นลูกๆมีการศึกษา และมีอนาคตที่ดี และแน่นอนคะ การเยี่ยมเยียนเยียวยา การให้กำลังใจ และให้โอกาสจากคนในสังคม ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ครอบครัวผู้พ้นโทษต้องการมาก เพื่อช่วยในการกลับคืนสู่สังคมของครอบครัวเธอ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 1318 ครั้ง

ตอนที่ 20 ชีวิตในเรือนจำ

ในตอนนี้ จะไปฟังเสียงที่เราอาจเรียกว่าเป็นเสียงเงียบของผู้หญิง ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบในคดีความมั่นคง เป็นเสียงที่เจ้าของเสียงไม่เคยเอื้อนเอ่ยให้ใครฟังมาก่อน แล้วก็ไม่แน่ใจว่าสังคมจะสนใจรับฟังเสียงของเธอไหม เป็นเสียงของผู้หญิงที่อดีตเคยต้องขังในคดีความมั่นคง เธอได้เล่าให้เราฟังถึงความผูกพันของเธอที่มีต่อลูกและครอบครัวขณะต้องขัง ในช่วงแห่งความทุกข์ มีเพียงแต่ศาสนาที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเธอไว้ได้ และเมื่อเธอ พ้นโทษออกมาแล้ว เธอก็รู้สึกดีใจ ที่มีกลุ่มผู้หญิง มาเยี่ยมให้กำลังใจ เธอขอความเห็นอกเห็นใจจากคนในสังคม ขอโอกาส และไม่รังเกียจเธอ เพื่อให้เธอสามารถกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งอย่างปกติสุขกับครอบครัวและชุมชน Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 1242 ครั้ง

ตอนที่ 19 เมื่อภรรยาไม่อยู่บ้าน ตอนที่ 2

ในตอนนี้ จะเห็นถึงบทบาทของผู้ชายที่เปลี่ยนไป ในสามครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง ในช่วงที่ภรรยาไม่อยู่บ้าน เนื่องจากภรรยา ได้กลายเป็นผู้ต้องขังในคดีความมั่นคง ทำให้ผู้ชายผู้เป็นพ่อ ต้องทำหน้าที่ดูแลลูกๆแทนภรรยา ต้องทำงานหนัก มีทั้งที่กรีดยาง ก่อสร้าง และค้าขาย เพื่อส่งลูกๆให้เรียนหนังสือ เพราะการเรียนสำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของครอบครัว การเยียวยา การให้กำลังใจ และการให้โอกาส เป็นสิ่งที่ครอบครัวผู้ต้องขังต้องการมาก เพื่อช่วยในการกลับคืนสู่สังคม ส่วนการเยี่ยมบ้านของเครือข่ายผู้หญิงฯ ก็ทำให้ครอบครัวได้กำลังใจ และรู้สึกไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากสังคม Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 880 ครั้ง

ตอนที่ 18 เมื่อภรรยาไม่อยู่บ้าน ตอนที่ 1

ในตอนนี้ จะเห็นถึงบทบาทของผู้ชายที่เปลี่ยนไปในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงในช่วงที่ภรรยาไม่อยู่บ้าน เนื่องจากภรรยาได้กลายเป็นผู้ต้องขังในคดีความมั่นคง ทำให้ผู้ชายที่อยู่กับบ้าน ผู้เป็นพ่อ ต้องพยายามทำหน้าที่แม่ไปพร้อมๆกัน ทั้งเลี้ยงลูก รับส่งลูกไปโรงเรียน ทำกับข้าว ซักผ้า เยี่ยมภรรยาที่อยู่เรือนจำ แล้วก็ทำงานหนัก เพื่อให้ลูกๆได้เรียน เพราะการเรียนสำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของลูกๆและครอบครัว ในขณะเดียวกันในตอนนี้ ก็จะได้ฟังเสียงของภรรยาของเขา ที่เพิ่งพ้นโทษกลับมา ที่วอนขอให้สังคมให้โอกาส เพื่อเธอและครอบครัวจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 889 ครั้ง

ตอนที่ 17 ผลกระทบ ก่อนศาลยกฟ้อง

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง จากชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่เขาใช้เวลาต่อสู้คดีนานถึง 6 ปี กว่าที่ศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้อง โดยในช่วง 6 ปีก่อนศาลยกฟ้อง ชีวิตเขาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เขาต้องแบกรับ ทั้งที่เกิดจากการต่อสู้คดี และค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในฐานะที่เป็นพ่อของลูกๆอีก 7 คน แต่ด้วยศรัทธามั่นที่มีต่อศาสนา ทำให้เขาสามารถพลิกมุมมองวิกฤติชีวิต ให้เป็นบทเรียนด้านบวกได้ แล้วก็ฝากแง่คิดกินใจ ให้เรารู้จักมองผลกระทบที่ได้รับอย่างลึกซึ้ง ด้วยดวงตาแห่งความรู้ และดวงตาแห่ง อิหม่าน หรือความศรัทธา Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 901 ครั้ง

ตอนที่ 16 เยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย “ครอบครัวสาลีมะห์ ”

ในตอนนี้ ว่าด้วยชีวิตของครอบครัวของผู้สูญเสียในชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่มีชื่อว่า “สาลีมะห์ ลาบอ” ซึ่งสูญเสียคนในครอบครัวไปสามคน คือ พี่เขย แม่ และพี่สาว ทำให้เธอต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูหลานกำพร้าที่เป็นลูกเล็กๆของพี่สาว 2 คน ตั้งแต่สมัยเธอยังเรียนปอเนาะ แต่ด้วยหลักของศาสนา ที่สอนให้ซอบัร อดทน ประกอบกับการไม่ทอดทิ้งกันของคนในชุมชน รวมทั้งองค์กรจากภายนอก เช่นเครือข่ายผู้หญิงฯ และองค์กรอื่นๆที่เข้ามาเยี่ยมบ้าน ที่ได้ช่วยกันระดมเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้า รวมทั้งจัดสานเสวนาและประสานส่งต่อกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ก็ทำให้ครอบครัวนี้ได้รับเงินเยียวยาและการช่วยเหลือตามสิทธิจากภาครัฐได้ในที่สุด Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 919 ครั้ง

ตอนที่ 15 แนะนำชุมชนที่ได้รับผลกระทบ “กูจิงลือปะ”

ในตอนนี้ จะแนะนำให้ผู้ฟังได้รู้จักกับชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งเดิม เป็นชุมชนริมเขาที่สุข สงบ อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผักผลไม้ ผู้คนมีน้ำใจไมตรี ชอบช่วยเหลือแบ่งปัน แต่ภายหลังได้กลายเป็นชุมชนที่ได้รับความบอบช้ำจากสถานการณ์มาอย่างยาวนานนับสิบปี นับตั้งแต่การเสียชีวิตของคุณครูจูหลิง กำปงมูล ครู ร.ร.บ้านกูจิงลือปะ เมื่อปี 2549 ตามมาด้วยการเสียชีวิตของชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่อีกรวม 15 คน แล้วก็ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงอีกเป็นจำนวนมากที่นั่น นับว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เครือข่ายผู้หญิงฯ ร่วมกับองค์กรต่างๆ ไปจัดกิจกรรมต่างๆกับผู้ได้รับผลกระทบที่นั่น เพื่อร่วมเยียวยาและฟื้นฟูชุมชน Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 982 ครั้ง