เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ทั้งหมด

ตอนที่ 4 แนวโน้มสถานการณ์

รายการ “สู่การขับเคลื่อนนโยบายชายแดนใต้” رانچڠن ﻣﻨﻮﺠﻮ ﻓﻟﻧﭼﺎﺭﺍﻥ ﺪﺍﺳﺭ ﻮﻻﻳﻪ ﺴﻣﭭﺎﺪﻥ ﺴﻼﺗﻥ รายการเสริมสร้างความเข้าใจในนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้ จัดทำและเผยแพร่รายการโดย : เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women) ร่วมกับองค์กรภาคีทางวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี และสถานีวิทยุแห่งนี้ สนับสนุนรายการโดย : ศอ.บต. ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดู 276 ครั้ง

ตอนที่ 3 สถานการณ์ในอดีตและปัจจุบัน

รายการ “สู่การขับเคลื่อนนโยบายชายแดนใต้” رانچڠن ﻣﻨﻮﺠﻮ ﻓﻟﻧﭼﺎﺭﺍﻥ ﺪﺍﺳﺭ ﻮﻻﻳﻪ ﺴﻣﭭﺎﺪﻥ ﺴﻼﺗﻥ รายการเสริมสร้างความเข้าใจในนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้ จัดทำและเผยแพร่รายการโดย : เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women) ร่วมกับองค์กรภาคีทางวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี และสถานีวิทยุแห่งนี้ สนับสนุนรายการโดย : ศอ.บต. ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดู 269 ครั้ง

ตอนที่ 2 ที่มาของนโยบาย

รายการ “สู่การขับเคลื่อนนโยบายชายแดนใต้” رانچڠن ﻣﻨﻮﺠﻮ ﻓﻟﻧﭼﺎﺭﺍﻥ ﺪﺍﺳﺭ ﻮﻻﻳﻪ ﺴﻣﭭﺎﺪﻥ ﺴﻼﺗﻥ รายการเสริมสร้างความเข้าใจในนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้ จัดทำและเผยแพร่รายการโดย : เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women) ร่วมกับองค์กรภาคีทางวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี และสถานีวิทยุแห่งนี้ สนับสนุนรายการโดย : ศอ.บต. ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดู 264 ครั้ง

ตอนที่ 1 ความสำคัญของนโยบาย

รายการ “สู่การขับเคลื่อนนโยบายชายแดนใต้” رانچڠن ﻣﻨﻮﺠﻮ ﻓﻟﻧﭼﺎﺭﺍﻥ ﺪﺍﺳﺭ ﻮﻻﻳﻪ ﺴﻣﭭﺎﺪﻥ ﺴﻼﺗﻥ รายการเสริมสร้างความเข้าใจในนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้ จัดทำและเผยแพร่รายการโดย : เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women) ร่วมกับองค์กรภาคีทางวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี และสถานีวิทยุแห่งนี้ สนับสนุนรายการโดย : ศอ.บต. ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดู 264 ครั้ง

ตอนที่ 30 บทเรียนและประโยชน์จากการสานเสวนาชุมชน

ในตอนนี้ ว่าด้วยบทเรียนการจัดสานเสวนาในชุมชน ซึ่งพบว่าการสานเสวนา เป็นเครื่องมือที่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ชายแดนใต้ หลักการสานเสวนาต้องเปิดใจฟังซึ่งกันและกัน ชาวชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้ใช้การสานเสวนา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชุมชน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมอาชีพของผู้ได้รับผลกระทบ เกิดความเข้าใจกันระหว่างชาวชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ การสานเสวนาทำให้ทั้งสองฝ่ายได้เสนอปัญหา และร่วมกันคิดวิธีการแก้ไขปัญหา อันเป็นแนวทางที่ดีในการอยู่ร่วมกัน Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 952 ครั้ง

ตอนที่ 29 ความหวังและอนาคตของชาวชุมชนกูจิงลือปะ

ในตอนนี้ เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องราวจากชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ฟังเสียงคนในชุมชนพูดถึงการเปลี่ยนแปลง และความหวังของคนในชุมชน ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ สุขสงบขึ้น ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ไม่ตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อน ความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนผู้ได้รับผลกระทบก็ได้เยียวยาจิตใจ และสามารถจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม สำหรับความหวังของคนในชุมชนนั้น ตัวแทนชาวบ้านสะท้อนว่าอยากเห็นชุมชนมีสันติภาพ หรืออามันดามัย มีกลุ่มอาชีพต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชน จะได้มีกำลังส่งลูกหลานเรียนหนังสือ เพื่อกลับมาพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนกูจิงลือปะต่อไป Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 958 ครั้ง

ตอนที่ 28 ชุมชนกูจิงลือปะวันนี้

ในตอนนี้ ฟังเสียงสะท้อนจากคนในชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน จากเดิมที่เคยเป็นชุมชนที่น่าหวาดกลัว น่าหวาดระแวงในสายตาของคนภายนอก เนื่องจากเกิดเหตุร้ายมาตลอดต่อเนื่องหลายปี นับตั้งแต่การเสียชีวิตของครูจูหลิง กำปงมูล เมื่อปี 2549 อย่างไรก็ตาม มาในวันนี้ ที่นี่ได้กลายเป็นชุมชนที่สุขสงบขึ้น คนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ คนในชุมชน จึงไม่ต้องการให้คนที่นี่ถูกใครมองในแง่ร้ายอีกต่อไป ในส่วนมุมมองที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำศาสนาที่นั่นสะท้อนว่าหากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน ก็จะทำให้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ ซึ่งก็สอดรับกับคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงที่เคยร่วมสานเสวนากับชาวบ้านที่นั่น ที่ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์มากว่า การทำงานของทหารต้องคำนึงถึงงานการเมืองเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบ และเข้าถึงชาวบ้านด้วยการยึดยุทธศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 960 ครั้ง

ตอนที่ 27 สานเสวนาส่งเสริมอาชีพ “กลุ่มมุสลีมะฮ์ KL”

ในตอนนี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับกลุ่มมุสลีมะฮ์ KLหรือกลุ่มมุสลีมะฮ์กูจิงลือปะ จากชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ ที่ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ เพื่อทำข้าวเกรียบสมุนไพรขายยามว่างเว้นจากการกรีดยาง การรวมกลุ่มครั้งนี้ มาจากแรงบันดาลใจที่ผู้หญิงจากชุมชนกูจิงลือปะได้รับ ตอนเดินทางไปสานเสวนาและศึกษาดูงานด้านอาชีพของกลุ่มวานีตา ที่ ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จากนั้น ผู้หญิงจากกลุ่มวานีตา ก็เดินทางมายังชุมชนกูจิงลือปะ เพื่อช่วยฝึกผู้หญิงที่นี่ทำข้าวเกรียบสมุนไพรขาย ซึ่งก็ขายดิบขายดี สร้างรายได้เข้ากลุ่มจากหลักพันเป็นหลักหมื่นบาท การรวมกลุ่มทำข้าวเกรียบขาย ยังเป็นการช่วยเยียวยาจิตใจและสร้างกำลังใจให้สมาชิกกลุ่ม เพราะมีผู้คนทั้งภายในและภายนอกชุมชนช่วยกันอุดหนุนซื้อข้าวเกรียบ นั่นแสดงถึงแรงสนับสนุน และการเห็นอกเห็นใจผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากชุมชนกูจิงลือปะ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 977 ครั้ง