เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ทั้งหมด

ตอนที่ 26 สานเสวนาอาชีพฉันท์พี่น้องระหว่างชุมชน

ในตอนนี้ ว่าด้วยการสานเสวนา ที่ช่วยเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของอาชีพและรายได้ ระหว่างผู้หญิงจากสองชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โดยผู้หญิงจากชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้ไปเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านอาชีพของกลุ่มวานีตา ที่ ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จากนั้นผู้หญิงจากกลุ่มวานีตา ก็ได้ไปเยี่ยมผู้หญิงจากชุมชนกูจิงลือปะ เป็นการตอบแทน แล้วก็ชวนกันตั้งวงสานเสวนาเรื่องอาชีพ และช่วยฝึกให้ผู้หญิงจากกูจิงลือปะ ทำข้าวเกรียบสมุนไพรไว้ขาย เพื่อเป็นอาชีพเสริมเมื่อว่างเว้นจากการกรีดยาง รวมทั้งยังได้ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงฯ ช่วยให้ผู้หญิงจากกูจิงลือปะสามารถจัดตั้งกลุ่มอาชีพแบบเดียวกับกลุ่มวานีตาได้สำเร็จ โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มมุสลีมะฮ์ KL หรือ กลุ่มมุสลีมะฮ์กูจิงลือปะ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 985 ครั้ง

ตอนที่ 25 สิทธิและอิสรภาพที่กลับคืนสู่ผู้ได้รับผลกระทบ

ในตอนนี้ จะเห็นถึงผลดีที่เกิดขึ้น จากการสานเสวนาระหว่างชาวชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กับเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการที่ทำให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากภาครัฐตามสิทธิที่ควรได้รับ การทำให้ผู้หญิงที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง จำนวน 18 คน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการที่รายชื่อยังคงอยู่ในระบบโปลิสต์ ไลน์ หรือทะเบียนประวัติของผู้ที่ถูกดำเนินคดีของตำรวจ รายชื่อดังกล่าวนี้ ก็ถูกปลดออกจากระบบ ซึ่งเป็นการคืนสิทธิ และอิสรภาพที่แท้จริงให้ผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เช่นคนปกติทั่วไป เช่น ไปทำงานหรือเยี่ยมญาติในมาเลเซีย ไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ มาจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐ ได้รับฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบด้วยความเข้าใจและเห็นใจในผลกระทบที่คนเหล่านี้ได้รับในช่วงที่มีการสานเสวนากัน และได้ร่วมด้วยช่วยกันคลี่คลายปัญหาให้ได้ในที่สุด โดยมีเครือข่ายผู้หญิงฯเป็นผู้เชื่อมประสาน Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 1010 ครั้ง

ตอนที่ 24 สานเสวนาชุมชนกูจิงลือปะ กับการเปลี่ยนแปลงตอนที่ 2

ในตอนนี้ จะเห็นว่าการสานเสวนาได้ช่วยเปิดพื้นที่ ให้คนทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายชาวบ้านในชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ได้บอกเล่าถึงผลกระทบ ความต้องการ และข้อเสนอที่แต่ละฝ่ายมีให้แก่กัน ในการสานเสวนาครั้งนี้ ฝ่ายชาวบ้านได้ขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาในประเด็น ที่จะทำให้การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่นั้น ไม่ไปกระทบต่อวิถีชีวิต ศาสนา และวัฒนธรรมของคนในชุมชน ซึ่งก็จะช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านมากขึ้น ซึ่งปรากกฎว่าเจ้าหน้าที่ก็ตอบรับ และพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอของชาวบ้าน ส่วนฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ก็ร้องขอให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่มากขึ้น Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 986 ครั้ง

ตอนที่ 23 สานเสวนาชุมชนกูจิงลือปะ กับการเปลี่ยนแปลงตอนที่ 1

ในตอนนี้ ไปฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบ และผู้หญิงจากชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่สะท้อนความเห็นหลังจากสานเสวนากับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งผู้หญิงบอกว่าได้สิ่งดีๆหลายอย่าง ทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็น ความเข้าใจ ได้สะท้อนปัญหาที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขให้ รวมทั้งเห็นเจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการทำงานที่ตอบสนองชาวบ้านมากขึ้น ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งฝ่ายปกครอง และทหารก็บอกว่าการสานเสวนา ช่วยลดความหวาดระแวง และสร้างความเข้าใจ ส่วนบางเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐทำผิดพลาดไป ก็พร้อมน้อมรับและปรับปรุงให้ดีขึ้น นอกจากนั้น การสานเสวนาทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้จักกัน กล้าที่จะพูดคุยกันมากขึ้นด้วย Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 990 ครั้ง

ตอนที่ 22 สานเสวนาชุมชนกูจิงลือปะ

ในตอนนี้ เป็นตอนที่ผู้ได้รับผลกระทบในคดีความมั่นคง และชาวบ้านจากชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่ถูกหวาดระแวง หวาดกลัวในสายตาของคนทั่วไป รวมทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐ ได้มีโอกาสพบปะสานเสวนาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งปรากฏว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ ก็ลดความหวาดระแวง เข้าอกเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบและชาวบ้านมากขึ้น รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชน มากขึ้นด้วย ในขณะเดียวกัน ฝ่ายชาวบ้านก็เข้าใจถึงบทบาทการทำงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน และทำให้มีการเชื่อมประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 900 ครั้ง

ตอนที่ 21 ชีวิตหลังพ้นโทษ กับการกลับคืนสู่สังคม

ในตอนนี้ เป็นเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงที่ต้องขังในคดีความมั่นคง โดยในช่วงต้องขังนั้น สามีเธอต้องช่วยประคับประคองครอบครัวและลูกๆ จนเมื่อเธอพ้นโทษกลับมา ทั้งคู่ก็ร่วมด้วยช่วยกันสร้างครอบครัวและสร้างอาชีพกันใหม่ โดยมีลูกๆเป็นแรงใจสำคัญ ให้ทั้งสองมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความอยากเห็นลูกๆมีการศึกษา และมีอนาคตที่ดี และแน่นอนคะ การเยี่ยมเยียนเยียวยา การให้กำลังใจ และให้โอกาสจากคนในสังคม ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ครอบครัวผู้พ้นโทษต้องการมาก เพื่อช่วยในการกลับคืนสู่สังคมของครอบครัวเธอ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 929 ครั้ง

ตอนที่ 20 ชีวิตในเรือนจำ

ในตอนนี้ จะไปฟังเสียงที่เราอาจเรียกว่าเป็นเสียงเงียบของผู้หญิง ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบในคดีความมั่นคง เป็นเสียงที่เจ้าของเสียงไม่เคยเอื้อนเอ่ยให้ใครฟังมาก่อน แล้วก็ไม่แน่ใจว่าสังคมจะสนใจรับฟังเสียงของเธอไหม เป็นเสียงของผู้หญิงที่อดีตเคยต้องขังในคดีความมั่นคง เธอได้เล่าให้เราฟังถึงความผูกพันของเธอที่มีต่อลูกและครอบครัวขณะต้องขัง ในช่วงแห่งความทุกข์ มีเพียงแต่ศาสนาที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเธอไว้ได้ และเมื่อเธอ พ้นโทษออกมาแล้ว เธอก็รู้สึกดีใจ ที่มีกลุ่มผู้หญิง มาเยี่ยมให้กำลังใจ เธอขอความเห็นอกเห็นใจจากคนในสังคม ขอโอกาส และไม่รังเกียจเธอ เพื่อให้เธอสามารถกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งอย่างปกติสุขกับครอบครัวและชุมชน Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 860 ครั้ง

ตอนที่ 19 เมื่อภรรยาไม่อยู่บ้าน ตอนที่ 2

ในตอนนี้ จะเห็นถึงบทบาทของผู้ชายที่เปลี่ยนไป ในสามครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง ในช่วงที่ภรรยาไม่อยู่บ้าน เนื่องจากภรรยา ได้กลายเป็นผู้ต้องขังในคดีความมั่นคง ทำให้ผู้ชายผู้เป็นพ่อ ต้องทำหน้าที่ดูแลลูกๆแทนภรรยา ต้องทำงานหนัก มีทั้งที่กรีดยาง ก่อสร้าง และค้าขาย เพื่อส่งลูกๆให้เรียนหนังสือ เพราะการเรียนสำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของครอบครัว การเยียวยา การให้กำลังใจ และการให้โอกาส เป็นสิ่งที่ครอบครัวผู้ต้องขังต้องการมาก เพื่อช่วยในการกลับคืนสู่สังคม ส่วนการเยี่ยมบ้านของเครือข่ายผู้หญิงฯ ก็ทำให้ครอบครัวได้กำลังใจ และรู้สึกไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากสังคม Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 564 ครั้ง