เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ทั้งหมด

ตอนที่ 18 เมื่อภรรยาไม่อยู่บ้าน ตอนที่ 1

ในตอนนี้ จะเห็นถึงบทบาทของผู้ชายที่เปลี่ยนไปในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงในช่วงที่ภรรยาไม่อยู่บ้าน เนื่องจากภรรยาได้กลายเป็นผู้ต้องขังในคดีความมั่นคง ทำให้ผู้ชายที่อยู่กับบ้าน ผู้เป็นพ่อ ต้องพยายามทำหน้าที่แม่ไปพร้อมๆกัน ทั้งเลี้ยงลูก รับส่งลูกไปโรงเรียน ทำกับข้าว ซักผ้า เยี่ยมภรรยาที่อยู่เรือนจำ แล้วก็ทำงานหนัก เพื่อให้ลูกๆได้เรียน เพราะการเรียนสำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของลูกๆและครอบครัว ในขณะเดียวกันในตอนนี้ ก็จะได้ฟังเสียงของภรรยาของเขา ที่เพิ่งพ้นโทษกลับมา ที่วอนขอให้สังคมให้โอกาส เพื่อเธอและครอบครัวจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 561 ครั้ง

ตอนที่ 17 ผลกระทบ ก่อนศาลยกฟ้อง

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง จากชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่เขาใช้เวลาต่อสู้คดีนานถึง 6 ปี กว่าที่ศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้อง โดยในช่วง 6 ปีก่อนศาลยกฟ้อง ชีวิตเขาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เขาต้องแบกรับ ทั้งที่เกิดจากการต่อสู้คดี และค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในฐานะที่เป็นพ่อของลูกๆอีก 7 คน แต่ด้วยศรัทธามั่นที่มีต่อศาสนา ทำให้เขาสามารถพลิกมุมมองวิกฤติชีวิต ให้เป็นบทเรียนด้านบวกได้ แล้วก็ฝากแง่คิดกินใจ ให้เรารู้จักมองผลกระทบที่ได้รับอย่างลึกซึ้ง ด้วยดวงตาแห่งความรู้ และดวงตาแห่ง อิหม่าน หรือความศรัทธา Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 561 ครั้ง

ตอนที่ 16 เยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย “ครอบครัวสาลีมะห์ ”

ในตอนนี้ ว่าด้วยชีวิตของครอบครัวของผู้สูญเสียในชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่มีชื่อว่า “สาลีมะห์ ลาบอ” ซึ่งสูญเสียคนในครอบครัวไปสามคน คือ พี่เขย แม่ และพี่สาว ทำให้เธอต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูหลานกำพร้าที่เป็นลูกเล็กๆของพี่สาว 2 คน ตั้งแต่สมัยเธอยังเรียนปอเนาะ แต่ด้วยหลักของศาสนา ที่สอนให้ซอบัร อดทน ประกอบกับการไม่ทอดทิ้งกันของคนในชุมชน รวมทั้งองค์กรจากภายนอก เช่นเครือข่ายผู้หญิงฯ และองค์กรอื่นๆที่เข้ามาเยี่ยมบ้าน ที่ได้ช่วยกันระดมเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้า รวมทั้งจัดสานเสวนาและประสานส่งต่อกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ก็ทำให้ครอบครัวนี้ได้รับเงินเยียวยาและการช่วยเหลือตามสิทธิจากภาครัฐได้ในที่สุด Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 550 ครั้ง

ตอนที่ 15 แนะนำชุมชนที่ได้รับผลกระทบ “กูจิงลือปะ”

ในตอนนี้ จะแนะนำให้ผู้ฟังได้รู้จักกับชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งเดิม เป็นชุมชนริมเขาที่สุข สงบ อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผักผลไม้ ผู้คนมีน้ำใจไมตรี ชอบช่วยเหลือแบ่งปัน แต่ภายหลังได้กลายเป็นชุมชนที่ได้รับความบอบช้ำจากสถานการณ์มาอย่างยาวนานนับสิบปี นับตั้งแต่การเสียชีวิตของคุณครูจูหลิง กำปงมูล ครู ร.ร.บ้านกูจิงลือปะ เมื่อปี 2549 ตามมาด้วยการเสียชีวิตของชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่อีกรวม 15 คน แล้วก็ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงอีกเป็นจำนวนมากที่นั่น นับว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เครือข่ายผู้หญิงฯ ร่วมกับองค์กรต่างๆ ไปจัดกิจกรรมต่างๆกับผู้ได้รับผลกระทบที่นั่น เพื่อร่วมเยียวยาและฟื้นฟูชุมชน Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 632 ครั้ง

ตอนที่ 14 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อครอบครัวได้รับผลกระทบ

ในตอนนี้ ว่าด้วยชีวิตของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ คือ กะเยาะ หรือ คุณคอลีเยาะ มะลี ซึ่งสามีต้องคดีความมั่นคง ชีวิตของกะเยาะหลังจากเกิดเหตุการณ์ ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จากแม่บ้านธรรมดา ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้สามี ตามกระบวนการยุติธรรม ในระหว่างนี้ ได้มีการจัดสานเสวนาขึ้น ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ คอยช่วยเหลือเยียวยาและเป็นกำลังใจ ทำให้กะเยาะ สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีความกล้า เข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนยุโป Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 585 ครั้ง

ตอนที่ 13 สานเสวนาสร้างความเข้มแข็งให้ผู้หญิงและชุมชน

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์การจัดเวทีสานเสวนาของกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา การจัดเวทีสานเสวนาทำให้ชุมชนและผู้หญิงเปลี่ยนแปลงอย่างไร “กะเยาะ” คุณคอลีเยาะ มะลี และ“กะนา” คุณเจ๊ะมัสนา โตะมะ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ ได้ใช้เวทีการสานเสวนาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อพูดคุยและสะท้อนปัญหา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างถูกต้องและเป็นธรรม และการสานเสวนายังทำให้กลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ได้รับประสบการณ์ มีความเข้มแข็ง และกล้ามากขึ้น กล้าลุกขึ้นสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง กล้าที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม และกล้าที่จะออกมาต่อสู้กับสังคมภายนอก Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 618 ครั้ง

ตอนที่ 12 ร่วมด้วยช่วยกันจัดสานเสวนาชุมชน

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องผู้นำในชุมชนยุโป อ.เมือง จ.ยะลา นายกเทศบาลตำบลยุโป ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และสนับสนุนให้กลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเวทีสานเสวนากับเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หลังจากนั้นทำให้ผู้หญิงในพื้นที่รวมพลังรวมกลุ่มกันจัดเวทีสานเสวนากันเองขึ้นในชุมชน และยังมีแกนนำผู้หญิงในพื้นที่ยุโป ที่มีบทบาทเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็น อสม. เล่าถึงประสบการณ์การจัดเวทีสานเสวนาและร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ที่มีทั้งพี่น้องพุทธ มุสลิม และเจ้าหน้าที่รัฐ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 550 ครั้ง

ตอนที่ 11 สานเสวนาชุมชนสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องราวการจัดเวทีสานเสวนาในพื้นที่ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ระหว่างคนในชุมชนที่มีทั้งพี่น้องพุทธ - มุสลิม และระหว่างคนในชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้เข้าร่วมเวทีสานเสวนาสะท้อนให้เห็นว่าการจัดเวทีสานเสวนาทำให้คนในพื้นที่ ลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ทำให้เข้าใจในวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น สามารถคลี่คลายผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ การสานเสวนายังเป็นพื้นที่กลางให้คนในชุมชนที่มีความคิดต่างมาคุยกันและรับฟังซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังช่วยลดความตึงเครียด ความหวาดระแวง และเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 573 ครั้ง