เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ทั้งหมด

ตอนที่ 10 สานเสวนาเชื่อมสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมชุมชนยุโป

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพุทธและมุสลิม ใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา กะวัน หรือ คุณคำนึง ชำนาญกิจ ผู้ดำเนินรายการได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองในฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และจัดเวทีสานเสวนา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ที่ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกัน และยังมีความเห็นจากผู้หญิงที่เป็นแกนนำในพื้นที่ยุโป “กะละ” หรือคุณอาดีละจากบ้านบ่อเจ็ดลูก “กะเจ๊ะ” หรือ คุณเจ๊ะซาฟีนะห์ ยามา จากบ้านบาโด และน้องดานิช ซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นที่ ร่วมสะท้อนความความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านกิจกรรมต่างๆ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 567 ครั้ง

ตอนที่ 9 บทบาทผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงที่ช่วยหนุนเสริมการทำงานของผู้ชาย ความอ่อนโยน และความนุ่มนวลของผู้หญิง จะช่วยลดความขัดแย้งของปัญหาจากสถานการณ์ความความรุนแรงในพื้นที่ผู้นำศาสนาในชุมชน ผู้เป็นเจ้าของโรงเรียนจริยธรรมอิสลามพ่อมิ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมการสานเสวนาระหว่างชาวชุมชนพ่อมิ่งกับเจ้าหน้าที่รัฐ ท่านได้กล่าวถึงบทบาทหญิงชาย โดยเปรียบเทียบกับนกที่บินว่า ต้องใช้ปีกบินทั้งสองข้าง ปีกขวาเป็นเหมือนผู้ชาย ทางปีกซ้ายเป็นผู้หญิง ที่ต้องร่วมกันทำงานในการแก้ไขปัญหา เช่นเดียวกับภรรยาของท่านศาสดามูฮำหมัด ที่คอยช่วยเหลือการทำงานของท่านศาสดา ซึ่งบางปัญหาผู้หญิงทำได้ดีกว่า เราจึงต้องส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 608 ครั้ง

ตอนที่ 8 ผู้ได้รับผลกระทบพลิกวิกฤติชีวิตเป็นโอกาส

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ชายแดนใต้ คุณนุรีซาร์ นิยะ จากชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เธอมีอาชีพเป็นแม่บ้าน สามีเป็นคนหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว จนวันหนึ่งสามีของเธอถูกควบคุมตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้เธอต้องดิ้นรน ต่อสู้ เพื่อดูแลลูกสองคนที่ยังเล็ก และต้องไปเยี่ยมสามีที่ถูกควบคุมตัว จนสามีถูกปล่อยตัวกลับ หลังจากนั้นเธอสามารถพลิกวิกฤติของชีวิตที่เกิดขึ้น เป็นแม่ที่เข้มแข็ง ลุกขึ้นทำงานตัดเย็บเสื้อผ้า สร้างรายได้ที่ดีให้กับครอบครัว Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 568 ครั้ง

ตอนที่ 7 การส่งเสริมอาชีพผู้ได้รับผลกระทบระหว่างชุมชน

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้แก่กันโดยชุมชน กลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ได้เข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี บ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกระทบในคดีความมั่นคง โดยสอนการทำข้าวเกรียบสมุนไพร เพิ่มอาชีพ เสริมรายได้ จนทำให้ชาวกูจิงลือปะ มีชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพอีกมากมายในเวลาต่อมา Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 555 ครั้ง

ตอนที่ 6 สานเสวนาส่งเสริมอาชีพชุมชน

ในตอนนี้ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากการสานเสวนาในชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ระหว่างชาวชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หลังจากเวทีสานเสวนาทำให้เกิดการส่งเสริมด้านอาชีพ การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ และกลุ่มวานีตาพ่อมิ่งสามารถประสานงาน และเข้าถึงหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ด้านการส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรในพื้นที่ถูกแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ถูกยกระดับ จนทำให้สมาชิกกลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น อันเป็นผลพวงจากการจัดเวทีสานเสวนาในชุมชน Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 604 ครั้ง

ตอนที่ 5 สานเสวนาส่งเสริมอาชีพ “กลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง”

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องอาชีพของกลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง หลังจากเวทีสานเสวนาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคนในชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี คุณยาวารียะ ตาเละ ประธานกลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง และ คุณนูรูลฮาย๊ะ เจ๊ะหลง คณะทำงานของกลุ่มได้เล่าให้ฟังถึงการที่กลุ่มได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ ได้โรงเรือนสำหรับการรวมกลุ่มทำขนม ได้งบประมาณซื้ออุปกรณ์ ได้ไปศึกษาดูงาน ได้เงินทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ และได้จดทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป ที่สำคัญคือ เวทีสานเสวนาทำให้กลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง ได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่รัฐ จนสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมอาชีพของชุมชนโดยตรง จนกลุ่มเป็นที่รู้จักและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 579 ครั้ง

ตอนที่ 4 สานเสวนาชุมชนพ่อมิ่ง กับการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี หลังจากการจัดสานเสวนาระหว่างชาวชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยปลัด อ.ปะนาเระ ได้เข้าไปส่งเสริม ช่วยเหลือด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น ทำให้ชุมชนพ่อมิ่งมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ส่วนนายมะแด อาแวมะแด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เล่าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหลังการสานเสวนาว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น มีการประสาน ให้ความร่วมมือในการทำงาน และทหารให้การช่วยเหลือส่งเสริมด้านการกีฬาเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 547 ครั้ง

ตอนที่ 3 สานเสวนาชุมชนพ่อมิ่ง กับการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 1

ในตอนนี้ ว่าด้วยผลจากการสานเสวนาระหว่าง ชาวชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ของชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี คุณนุรีซาร์ นิยะ เธอเป็นตัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบจากชุมชนที่ได้เข้าร่วมในการจัดสานเสวนา เธอเล่าว่าหลังจากการ สานเสวนาทำให้ความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐดีขึ้น เกิดการแก้ไขปัญหา และเกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หลายอย่าง เช่นเดียวกับ ผู้กองบุญนวย มากทอง ตัวแทนเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่ เล่าว่าหลังเวทีสานเสวนาทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของชาวบ้านได้อย่างเข้าถึงและเข้าใจคนในพื้นที่มากขึ้น Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 570 ครั้ง