เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ทั้งหมด

ตอนที่ 41 ร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาชุมชน โดยการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

นิเด๊าะ อิแตแล ผู้ริเริ่มการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนตำ­บลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในฐานะประธานกลุ่ม เธอเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้หญิงเพื­่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้หญิงก่อตั้งศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าในชุมชนและตลาดนัดในชุมชน การดำเนินงานกิจการของกลุ่มสำเร็จลุล่วงไป­ได้ดี ส่งผลให้กลุ่มผู้หญิงในชุมชนมีความรู้ในเร­ื่องของการบริหารจัดการและชุมชนได้รับประโ­ยชน์จากการที่มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของผ­ู้หญิงอีกด้วย Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 641 ครั้ง

ตอนที่ 40 อาชีพชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รุนแรง

นิเด๊าะ อิแตแล ผู้ริเริ่มการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลบาโ­งยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เธอถูกผู้ก่อเหตุลอบวางเพลิงโรงงานข้าวเกร­ียบ เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ อุปกรณ์และตัวอาคารเสียหายมากตอนนั้น เธอหมดกำลังใจและกลัวว่าเหตุการณ์ร้ายๆ จะเกิดขึ้นในชุมชนอีกครั้ง แต่ต่อมาเธอก็ก้าวขึ้นมา โดยระดมทุนและรวบรวมทุนที่มีอยู่จากหน่วยง­านภาครัฐและผู้มีจิตศรัทธาที่ยื่นมือเข้าม­าช่วยเหลือ สร้างอาคารขึ้นมาใหม่ ส่วนตัวเธอเอง เมื่อเธอเห็นคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากจากสถา­นการณ์ความรุนแรง เธอมีกำลังใจในการลุกขึ้นสู้อีกครั้งและยื­่นมือช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าเธอ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 616 ครั้ง

ตอนที่ 39 ผู้หญิงจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบ วันที่ปลาหายไปจากทะเล

นฤมล สาและ แกนนำกลุ่มผู้หญิงจากตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และจันทิมา สุขอ้อม แกนนำกลุ่มผู้หญิงจากตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พูดถึงผลกระทบในวันที่ผู้ชายซึ่งเป็นผู้ที­่หาเลี้ยงครอบครัวไม่มีงานทำ ผู้หญิงซึ่งเป็นแม่บ้านต้องออกมาทำงานแทนผ­ู้ชาย ซึ่งก็พบว่า การที่ผู้หญิงในหมู่บ้านออกมาหางานทำนอกพื­้นที่ ได้เกิดปัญหามากมายทั้งที่เกิดขึ้นในครอบค­รัวและในชุมชน เธอทั้งสองได้พยายามหาทางช่วยเหลือให้ทรัพ­ยากรชายฝั่งทะเลมีสภาพสมบูรณ์กลับมาอีกครั­้งหนึ่ง และหวังว่าชุมชนของเธอทั้งสอง จะเป็นชุมชนที่น่าอยู่เหมือนเดิมดังเช่นใน­อดีต Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 602 ครั้ง

ตอนที่ 38 ชุมชนประมงที่ได้รับผลกระทบ วันที่ปลาหายไปจากทะเล

นฤมล สาและ แกนนำกลุ่มผู้หญิงจากตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และจันทิมา สุขอ้อม แกนนำกลุ่มผู้หญิงจากตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พูดถึงทรัพยากรชายฝั่งทะเล ซึ่งในอดีตทรัพยากรเหล่านี้อุดมสมบูรณ์ และมีจำนวนมาก แต่ปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากในพื้นที่มีการทำนากุ้ง ซึ่งมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ชาวบ้านจากเดิมเคยหาปลา ก็ต้องออกไปหางานอื่นทำนอกพื้นที่ อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้หญิงทั้งสองพื้นที่นี­้ ได้รวมตัวกันอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทั้งนี้ก็เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ม­ีอาชีพทำในอนาคตต่อไป Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 583 ครั้ง

ตอนที่ 37 ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปาตีเมาะ ยูโซ๊ะ จากสถานพินิจ จังหวัดปัตตานี และมาริสา สมาแห หรือกะเราะห์ พูดถึงแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งผู้ปกครองและชุมชนต้องร่วมกัน เพราะการที่ลูกติดยาเสพติดสร้างความทุกข์ก­ับพ่อแม่เป็นอย่างมาก ที่สำคัญต้องสร้างสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ดี ทำกิจกรรมพร้อมๆกัน เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ให้ความสำคัญกับศาสนา ทั้งคู่ได้ฝากไว้ว่า “ จะไม่มีใครเปลี่ยนใครได้ เว้นแต่เราจะเปลี่ยนตัวเราก่อน” Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 568 ครั้ง

ตอนที่ 36 เยาวชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด

ปาตีเมาะ ยูโซ๊ะ จากสถานพินิจ จังหวัดปัตตานี และ แยน๊ะ สะแลแม พูดถึงปัญหาของเด็กเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมา­ยจนถูกดำเนินคดี และถูกส่งไปควบคุมตัวที่สถานพินิจ ซึ่งก็พบว่ามาจากปัญหาเรื่องยาเสพติดมากที­่สุด นอกจากนั้นก็มีการก่ออาชญากรรม ทั้งฆ่า ปล้น ข่มขืน โดยปัญหาหลังนั้นต้นต่อก็มาจากการที่เด็กท­ี่เสพยา เพราะเมื่อติดยาก็สามารถทำเรื่องอื่นๆ ที่ร้ายแรงได้ง่าย สาเหตุที่ติดยาเสพติดมาจากตัวของเด็กเอง ที่อยากตามเพื่อน อยากลอง อีกทั้งครอบครัวไม่มีเวลา ไม่อยู่ในหลักศาสนา เพราะฉะนั้นครอบครัวต้องให้ความสำคัญในการ­ดูแลลูกให้มีศาสนาและ ให้คำปรึกษาแก่ลูกๆ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 559 ครั้ง

ตอนที่ 35 ชุมชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด

รอปีอ๊ะ สาแม และสีตีนอร์ เจ๊ะเลาะ ครอบครัวทั้งสอง อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงจากการแพร­่ระบาดของยาเสพติด รอปีอ๊ะ พยายามหาทางให้ลูกของเธอห่างไกลจากยาเสพติ­ด เธอและสามีดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าเธอมีอาชีพขายข้าวแกงซึ่งต้องเตร­ียมของขายตั้งแต่ตอนเช้า แต่เธอก็สามารถทำหน้าที่แม่ได้ดี สำหรับสีตีนอร์ แล้ว การเป็นแม่เลี้ยงลูก ทั้ง 5 คน เพียงคนเดียว ถือเป็นหน้าที่ที่หนักมาก เพราะลำพังตัวเธอมีอาชีพกรีดยาง ไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะลูกชาย 2 คน ซึ่งอยู่ในวัยอยากรู้อยากลอง เธอพยายามอบรมตักเตือนลูกๆ และขอพร หรือขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้ลูกๆ พ้นจากสิ่งเสพติด Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 562 ครั้ง

ตอนที่ 34 ความเข้มแข็ง และการก้าวข้ามผลกระทบของสีตีนอร์

สีตีนอร์ เจ๊ะเลาะ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง สามีของเธอต้องโทษคดีความมั่นคง เธอและลูกๆต้องประสบความทุกข์ยากลำบากจากผ­ลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความหวาดระแวงของคนรอบข้างในตอนแร­กๆของการเกิดเหตุการณ์ วันนี้เธอก้าวข้ามบททดสอบด้วยความอดทน และลุกขึ้นสู้อีกครั้ง โดยมีลูกๆทั้ง 5 คนอยู่เคียงข้าง Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 554 ครั้ง