เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ทั้งหมด

ตอนที่ 33 ร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาครอบครัวสีตีนอร์

สีตีนอร์ เจ๊ะเลาะ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง สามีของเธอต้องโทษในคดีความมั่นคง และถูกตัดสินประหารชีวิต เธอได้รับความทุกข์ยากลำบากจากการดำเนินชี­วิตที่ไม่มีสามีของเธออยู่เคียงข้าง เธอและครอบครัวของเธอไม่ได้อยู่อย่างเดียว­ดาย มีแม่ ญาติพี่น้อง และแม่ยายที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดมา นอกจากญาติๆที่คอยให้ความช่วยเหลือแล้ว ยังมีคนอื่นๆ รวมทั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม ที่ร่วมด้วยช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของเธ­อตลอดมา Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 558 ครั้ง

ตอนที่ 32 ชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่งคงของสีตีนอร์

สีตีนอร์ เจ๊ะเลาะ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง สามีของเธอ ซึ่งเป็นพี่ชายของรอปีอ๊ะ สาแม ต้องโทษในคดีความมั่นคง จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 โดยศาลตัดสินโทษประหารชีวิต แม้เธอและลูกๆทั้ง 5 คน ต้องดำเนินชีวิตอย่างยากลำบาก แต่เธอก็ยังคงมีความหวังในชีวิต Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 588 ครั้ง

ตอนที่ 31 ชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงของปาอีซ๊ะ

ปาอีซ๊ะ ดาโอะ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง สามีเธอถูกกล่าวหาในคดีความมั่นคง แต่ภายหลังก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติที่บ้านได้ เธอเล่าถึงช่วงของผลกระทบที่ครอบครัวได้รั­บ และเธอสามารถก้าวผ่านความยากลำบากนี้มาด้ว­ยความอดทน และการลุกขึ้นสู้ของเธอ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 556 ครั้ง

ตอนที่ 30 การลุกขึ้นสู้เพื่อการศึกษาของลูกๆรอซีดะห์

รอซีดะห์ ดาโอะ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง สามีของเธอเสียชีวิตในเหตุการณ์มัสยิดกรือ­เซะ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 เธอต้องเลี้ยงดูลูกๆ ของเธอทั้งหมด 5 คน เธอเห็นความสำคัญของการศึกษา เธอพยายามและลุกขึ้นสู้ทำงานหนัก ให้ลูกได้เรียนหนังสือในระดับสูง เธอหวังว่าการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้านศาสนาหรือสามัญจะ­นำพาลูกๆ ของเธอและสังคมที่เธออยู่พบกับความเจริญก้­าวหน้า Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 561 ครั้ง

ตอนที่ 29 ชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงของรอซีดะห์

รอซีดะห์ ดาโอะ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง สามีของเธอเสียชีวิตในเหตุการณ์มัสยิดกรือ­เซะ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 เธอต้องเลี้ยงดูลูกๆ ของเธอทั้งหมด 5 คน ด้วยความยากลำบาก แต่เธอก็ไม่ท้อ ลุกขึ้นมาสู้ชีวิต ด้วยการขายข้าวแกงเพื่อเลี้ยงครอบครัวของเ­ธอ และเธอก็ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากพี่­น้องผู้มีจิตศรัทธา และองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งในและนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต­้ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 567 ครั้ง

ตอนที่ 28 ชีวิตที่ได้รับผลกระทบของซูใบดะห์ เมื่อต้องต่อสู้คดี

ซูใบดะห์ ดอเลาะ กับผลกระทบที่ได้รับ เมื่อถูกดำเนินคดีในฐานะผู้บริหารโรงเรียน­อิสลามบูรพา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผู้ก่อเหตุไม่สงบหลบ­ไปพักอาศัย และมีการจับกุม และเจ้าหน้าที่รัฐได้สั่งปิดโรงเรียนในระย­ะเวลาต่อมา เธอต้องขึ้นศาลเป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปีแล้ว เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองตามกระบ­วนการยุติธรรม โดยมีคุณพงจรัส รวยร่ำ อดีตอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห­่งชาติ ช่วยเป็นทนายสู้คดีในครั้งนี้ นอกจากนั้นก็ยังมีมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยื่นโอกาสให้เธอได้ทำงานช่วยเหลือคนที่ได้­รับผลกระทบด้วย แม้โรงเรียนได้กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งแล้ว แต่คดีเธอยังไม่สิ้นสุด เธอใช้ศาสนา และใช้ความอดทน ก้าวข้ามผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิต Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 574 ครั้ง

ตอนที่ 27 ผลกระทบทางด้านการศึกษา และการกลับมาเปิดใหม่ของโรงเรียนอิสลามบูรพา

เรื่องราวของซูใบดะห์ ดอเลาะ หลังจากที่โรงเรียนอิสลามบูรพา จังหวัดนราธิวาส ถูกเจ้าหน้าที่รัฐสั่งปิดโรงเรียน ในปี 2550 เนื่องจากมีผู้ก่อเหตุไม่สงบหลบไปพักอาศัย­อยู่ในบริเวณโรงเรียน ก็ทำให้ครูและเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบ ส่วนซูใบดะห์ซึ่งเป็นครูใหญ่ ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารโรงเรียน โดยถูกดำเนินคดีร่วมกับผู้บริหารคนอื่นๆ แต่เธอก็เข้มแข็งลุกขึ้นสู้ เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม และต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองตามกร­ะบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม เธอและชาวบ้านรู้สึกดีใจที่รัฐบาล โดยมีพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ให้ความเป็นธรรม และให้การช่วยเหลือจนโรงเรียนนี้ได้เปิดให­ม่อีกครั้ง ในปี 2554 และโรงเรียนก็ตั้งใจที่จะสร้างให้เด็กมีคว­ามรู้และจริยธรรม Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 596 ครั้ง

ตอนที่ 26 ผู้หญิงกับการศึกษา

เรื่องราวของชีวิตผู้ได้รับผลกระทบ แยน๊ะ สะแลแม กับซูใบดะห์ ดอเลาะ ที่พูดถึงเรื่องของการศึกษา ซึ่งทั้งสองได้เห็นความสำคัญของการศึกษา แยน๊ะ สนับสนุนให้ลูกๆได้รับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสายสามัญ ศาสนา และสายอาชีพ ส่วนซูใบดะห์ ครอบครัวก็ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาเช่น­กัน แม้ว่าครอบครัวยากจน แต่ลูกๆทุกคนก็มีความพยายาม จนได้รับการศึกษา มีงานทำ สังคมให้การยอมรับ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ดู 589 ครั้ง