เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา
ตอนที่ 29 ความหวังและอนาคตของชาวชุมชนกูจิงลือปะ

ในตอนนี้ เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องราวจากชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ฟังเสียงคนในชุมชนพูดถึงการเปลี่ยนแปลง และความหวังของคนในชุมชน ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ สุขสงบขึ้น ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ไม่ตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อน ความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนผู้ได้รับผลกระทบก็ได้เยียวยาจิตใจ และสามารถจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม สำหรับความหวังของคนในชุมชนนั้น ตัวแทนชาวบ้านสะท้อนว่าอยากเห็นชุมชนมีสันติภาพ หรืออามันดามัย มีกลุ่มอาชีพต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชน จะได้มีกำลังส่งลูกหลานเรียนหนังสือ เพื่อกลับมาพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนกูจิงลือปะต่อไป Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ตอนที่ 28 ชุมชนกูจิงลือปะวันนี้

ในตอนนี้ ฟังเสียงสะท้อนจากคนในชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน จากเดิมที่เคยเป็นชุมชนที่น่าหวาดกลัว น่าหวาดระแวงในสายตาของคนภายนอก เนื่องจากเกิดเหตุร้ายมาตลอดต่อเนื่องหลายปี นับตั้งแต่การเสียชีวิตของครูจูหลิง กำปงมูล เมื่อปี 2549 อย่างไรก็ตาม มาในวันนี้ ที่นี่ได้กลายเป็นชุมชนที่สุขสงบขึ้น คนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ คนในชุมชน จึงไม่ต้องการให้คนที่นี่ถูกใครมองในแง่ร้ายอีกต่อไป ในส่วนมุมมองที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำศาสนาที่นั่นสะท้อนว่าหากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน ก็จะทำให้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ ซึ่งก็สอดรับกับคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงที่เคยร่วมสานเสวนากับชาวบ้านที่นั่น ที่ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์มากว่า การทำงานของทหารต้องคำนึงถึงงานการเมืองเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบ และเข้าถึงชาวบ้านด้วยการยึดยุทธศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ตอนที่ 27 สานเสวนาส่งเสริมอาชีพ “กลุ่มมุสลีมะฮ์ KL”

ในตอนนี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับกลุ่มมุสลีมะฮ์ KLหรือกลุ่มมุสลีมะฮ์กูจิงลือปะ จากชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ ที่ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ เพื่อทำข้าวเกรียบสมุนไพรขายยามว่างเว้นจากการกรีดยาง การรวมกลุ่มครั้งนี้ มาจากแรงบันดาลใจที่ผู้หญิงจากชุมชนกูจิงลือปะได้รับ ตอนเดินทางไปสานเสวนาและศึกษาดูงานด้านอาชีพของกลุ่มวานีตา ที่ ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จากนั้น ผู้หญิงจากกลุ่มวานีตา ก็เดินทางมายังชุมชนกูจิงลือปะ เพื่อช่วยฝึกผู้หญิงที่นี่ทำข้าวเกรียบสมุนไพรขาย ซึ่งก็ขายดิบขายดี สร้างรายได้เข้ากลุ่มจากหลักพันเป็นหลักหมื่นบาท การรวมกลุ่มทำข้าวเกรียบขาย ยังเป็นการช่วยเยียวยาจิตใจและสร้างกำลังใจให้สมาชิกกลุ่ม เพราะมีผู้คนทั้งภายในและภายนอกชุมชนช่วยกันอุดหนุนซื้อข้าวเกรียบ นั่นแสดงถึงแรงสนับสนุน และการเห็นอกเห็นใจผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากชุมชนกูจิงลือปะ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ตอนที่ 26 สานเสวนาอาชีพฉันท์พี่น้องระหว่างชุมชน

ในตอนนี้ ว่าด้วยการสานเสวนา ที่ช่วยเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของอาชีพและรายได้ ระหว่างผู้หญิงจากสองชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โดยผู้หญิงจากชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้ไปเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านอาชีพของกลุ่มวานีตา ที่ ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จากนั้นผู้หญิงจากกลุ่มวานีตา ก็ได้ไปเยี่ยมผู้หญิงจากชุมชนกูจิงลือปะ เป็นการตอบแทน แล้วก็ชวนกันตั้งวงสานเสวนาเรื่องอาชีพ และช่วยฝึกให้ผู้หญิงจากกูจิงลือปะ ทำข้าวเกรียบสมุนไพรไว้ขาย เพื่อเป็นอาชีพเสริมเมื่อว่างเว้นจากการกรีดยาง รวมทั้งยังได้ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงฯ ช่วยให้ผู้หญิงจากกูจิงลือปะสามารถจัดตั้งกลุ่มอาชีพแบบเดียวกับกลุ่มวานีตาได้สำเร็จ โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มมุสลีมะฮ์ KL หรือ กลุ่มมุสลีมะฮ์กูจิงลือปะ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ตอนที่ 25 สิทธิและอิสรภาพที่กลับคืนสู่ผู้ได้รับผลกระทบ

ในตอนนี้ จะเห็นถึงผลดีที่เกิดขึ้น จากการสานเสวนาระหว่างชาวชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กับเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการที่ทำให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากภาครัฐตามสิทธิที่ควรได้รับ การทำให้ผู้หญิงที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง จำนวน 18 คน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการที่รายชื่อยังคงอยู่ในระบบโปลิสต์ ไลน์ หรือทะเบียนประวัติของผู้ที่ถูกดำเนินคดีของตำรวจ รายชื่อดังกล่าวนี้ ก็ถูกปลดออกจากระบบ ซึ่งเป็นการคืนสิทธิ และอิสรภาพที่แท้จริงให้ผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เช่นคนปกติทั่วไป เช่น ไปทำงานหรือเยี่ยมญาติในมาเลเซีย ไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ มาจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐ ได้รับฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบด้วยความเข้าใจและเห็นใจในผลกระทบที่คนเหล่านี้ได้รับในช่วงที่มีการสานเสวนากัน และได้ร่วมด้วยช่วยกันคลี่คลายปัญหาให้ได้ในที่สุด โดยมีเครือข่ายผู้หญิงฯเป็นผู้เชื่อมประสาน Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ตอนที่ 30 บทเรียนและประโยชน์จากการสานเสวนาชุมชน

รหัส 292 โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2559 15:07 น. ดู 1382 ครั้ง ประเภท ปีที่ 5
ในตอนนี้ ว่าด้วยบทเรียนการจัดสานเสวนาในชุมชน ซึ่งพบว่าการสานเสวนา เป็นเครื่องมือที่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ชายแดนใต้ หลักการสานเสวนาต้องเปิดใจฟังซึ่งกันและกัน ชาวชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้ใช้การสานเสวนา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชุมชน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมอาชีพของผู้ได้รับผลกระทบ เกิดความเข้าใจกันระหว่างชาวชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ การสานเสวนาทำให้ทั้งสองฝ่ายได้เสนอปัญหา และร่วมกันคิดวิธีการแก้ไขปัญหา อันเป็นแนวทางที่ดีในการอยู่ร่วมกัน

Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้
Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian
dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan

sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร
The United Nations Democracy Fund
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
dan stesen radio ini

Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com