เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

วีดีโอ :: รอมฎอนไนท์ ช่วง เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติ­ภาพ ปี 2556