civicwomen
เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

วีดีโอ :: เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ Women's Voice for Peace

ตอนที่ 14 ดวงสุดากับการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

11 ปีของการสูญเสียในชายแดนใต้ ยังมีดอกไม้งามกลางไฟใต้ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น “รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ” จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของผู้หญิง ที่ไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นแค่เหยื่อ ผู้ยอมจำนนต่อสถานการณ์ วันนี้... เธอได้ลุกขึ้นสู้ เพื่อคนที่รักในครอบครัว ชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นๆ

ดู 619 ครั้ง

ตอนที่ 13 นิเด๊าะกับการส่งเสริมอาชีพผู้หญิง

11 ปีของการสูญเสียในชายแดนใต้ ยังมีดอกไม้งามกลางไฟใต้ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น “รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ” จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของผู้หญิง ที่ไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นแค่เหยื่อ ผู้ยอมจำนนต่อสถานการณ์ วันนี้... เธอได้ลุกขึ้นสู้ เพื่อคนที่รักในครอบครัว ชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นๆ

ดู 650 ครั้ง

ตอนที่ 12 ยามไร้ที่พึ่งพา

11 ปีของการสูญเสียในชายแดนใต้ ยังมีดอกไม้งามกลางไฟใต้ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น “รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ” จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของผู้หญิง ที่ไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นแค่เหยื่อ ผู้ยอมจำนนต่อสถานการณ์ วันนี้... เธอได้ลุกขึ้นสู้ เพื่อคนที่รักในครอบครัว ชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นๆ

ดู 601 ครั้ง

ตอนที่ 11 เมื่อต้องสูญเสียอิสรภาพ

11 ปีของการสูญเสียในชายแดนใต้ ยังมีดอกไม้งามกลางไฟใต้ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น “รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ” จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของผู้หญิง ที่ไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นแค่เหยื่อ ผู้ยอมจำนนต่อสถานการณ์ วันนี้... เธอได้ลุกขึ้นสู้ เพื่อคนที่รักในครอบครัว ชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นๆ

ดู 623 ครั้ง

ตอนที่ 10 หลายชีวิตที่สููญเสียไป

11 ปีของการสูญเสียในชายแดนใต้ ยังมีดอกไม้งามกลางไฟใต้ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น “รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ” จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของผู้หญิง ที่ไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นแค่เหยื่อ ผู้ยอมจำนนต่อสถานการณ์ วันนี้... เธอได้ลุกขึ้นสู้ เพื่อคนที่รักในครอบครัว ชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นๆ

ดู 629 ครั้ง

ตอนที่ 9 ชีวิตที่เหลืออยู่ในปอเนาะ

11 ปีของการสูญเสียในชายแดนใต้ ยังมีดอกไม้งามกลางไฟใต้ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น “รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ” จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของผู้หญิง ที่ไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นแค่เหยื่อ ผู้ยอมจำนนต่อสถานการณ์ วันนี้... เธอได้ลุกขึ้นสู้ เพื่อคนที่รักในครอบครัว ชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นๆ

ดู 637 ครั้ง

ตอนที่ 8 กำลังใจชีวิตของกัลยา

11 ปีของการสูญเสียในชายแดนใต้ ยังมีดอกไม้งามกลางไฟใต้ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น “รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ” จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของผู้หญิง ที่ไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นแค่เหยื่อ ผู้ยอมจำนนต่อสถานการณ์ วันนี้... เธอได้ลุกขึ้นสู้ เพื่อคนที่รักในครอบครัว ชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นๆ

ดู 582 ครั้ง

ตอนที่ 7 คำขอจากพ่อให้ลูกในเรือนจำ

11 ปีของการสูญเสียในชายแดนใต้ ยังมีดอกไม้งามกลางไฟใต้ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น “รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ” จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของผู้หญิง ที่ไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นแค่เหยื่อ ผู้ยอมจำนนต่อสถานการณ์ วันนี้... เธอได้ลุกขึ้นสู้ เพื่อคนที่รักในครอบครัว ชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นๆ

ดู 619 ครั้ง