เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

นักข่าวพลเมือง

เปิดเวทีภาคใต้ "พื้นที่สาธารณะปลอดภัย" ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน เปิดเวทีภาคใต้ "พื้นที่สาธารณะปลอดภัย" ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้

ดู 688 ครั้ง

บทบาทผู้หญิงที่ถักทอสายสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน ท่ามกลางสถานการณ์

ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน บทบาทผู้หญิงที่ถักทอสายสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน ท่ามกลางสถานการณ์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ภายใต้โครงการ “การสื่อสารสาธารณะส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งชายแดนใต้” รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 738 ครั้ง

เลี้ยงแพะเสริมรายได้ จ.ปัตตานี

ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน เลี้ยงแพะเสริมรายได้ จ.ปัตตานี ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ภายใต้โครงการ “การสื่อสารสาธารณะส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งชายแดนใต้” รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 711 ครั้ง

เลี้ยงหอยแมลงภู่ ทางเลือกใหม่ของชาวประมงริมอ่าวปัตตานี

ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน เลี้ยงหอยแมลงภู่ ทางเลือกใหม่ของชาวประมงริมอ่าวปัตตานี ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 59 ภายใต้โครงการ “การสื่อสารสาธารณะส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งชายแดนใต้” รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 675 ครั้ง

ผู้หญิงชายแดนใต้รณรงค์สันติภาพ “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย”

คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ รวมตัวกันกว่า 23 องค์กร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ขอพื้นสาธารณะที่ปลอดภัยก่อนที่จะมีการสานต่อการพูดคุยระหว่าง คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้กับคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพสภาซูรอ (Mara patani) ในวันพรุ่งนี้ (2 กันยายน 2559) ที่ประเทศมาเลเชีย พร้อมออกแถลงการณ์ เพื่อผลักดันข้อเสนอเรื่องพื้นที่สาธารณะปลอดภัย ให้เป็นวาระในการพูดคุยด้วย ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน ผู้หญิงชายแดนใต้รณรงค์สันติภาพ “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย” ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 59 เวลา 22.00 น. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้

ดู 663 ครั้ง

ในวันที่มัสยิดไม่ปลอดภัย

ข้อเสนอในการเรียกร้องความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ เป็นข้อเสนอที่คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้เรียกร้องและ ปฎิเสธการใช้ความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะมาตลอด วันนี้นักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ลงพื้นที่พูดคุยกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน ในวันที่มัสยิดไม่ปลอดภัย ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 59 เวลา 22.00 น. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้

ดู 623 ครั้ง

กำลังใจจากเพื่อนผู้หญิง

หลังจากลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานสันติภาพระดับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง นักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women ร่วมกับกลุ่มผู้หญิงจากชุมชนพ่อมิ่งและชุมชนยุโป จ.ปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเพื่อนหญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงเหมือนกัน ที่ชุมชนกูจิงลือปะ ที่อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน กำลังใจจากเพื่อนผู้หญิง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 59 เวลา 21.10 น. ภายใต้โครงการ “การสื่อสารสาธารณะส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งชายแดนใต้” รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 776 ครั้ง

พื้นที่กลางตลาด

หลายเดือนที่ผ่านมาคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ เครือข่ายผู้หญิงนักกิจกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง เดินทางไปเปิดเวทีรับฟังเสียงของผู้หญิงและภาคประชาสังคมในหลายชุมชนกว่า 500 คน เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นข้อเรียกร้องและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชายแดนใต้ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน พื้นที่กลางตลาด ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 59 เวลา 21.45 น. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้

ดู 947 ครั้ง