เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

นักข่าวพลเมือง

วาระผู้หญิงชายแดนใต้

ก่อนหน้านี้คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ได้รับฟังของผู้หญิงจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนใต้ เกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะปลอดภัย ครั้งนี้ได้รวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มผู้หญิง ที่ อ. สายบุรี จ.ปัตตานี และ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ด้วยความน่าสนใจคือ กลุ่มผู้หญิงทั้งสองพื้นที่เรียกร้องให้ สร้างพื้นที่สาธารณะปลอดภัย กับ บ้าน ตลาด และพื้นที่ประกอบอาชีพเป็นลำดับต้นๆ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน วาระผู้หญิงชายแดนใต้ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 59 เวลา 21.00 น. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้

ดู 960 ครั้ง

เรื่องเล่าจากชายแดนใต้

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (civic women) เตรียมรวบรวมเรื่องเล่าพร้อมกับคัดเลือก ภาพประกอบการเล่าเรื่อง ของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดนใต้กว่า 20 เรื่อง เพื่อส่งเสียงสะท้อนนำไปสู่สันติภาพต่อสาธารณะ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน เรื่องเล่าจากชายแดนใต้ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 11 เม.ย.59 เวลา 21.45 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 913 ครั้ง

เสียงผู้หญิงขอพื้นที่ปลอดภัย

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้­ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง “ประเด็นความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ”เป็น­ที่พูดถึงอย่างกว้างขวางและ เป็นเรื่องสำคัญที่คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ลงพื้นที่รับฟังเสียงของคนในหลายชุมชนในพื­้นที่ชายแดนใต้ ต่อประเด็นพื้นที่สาธารณะปลอดภัย เพื่อร่วมกันผลักดันเรียกร้องให้กองกำลังต­ิดอาวุธทุกฝ่ายละเว้นพื้นที่สาธารณะ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน เสียงผู้หญิงขอพื้นที่ปลอดภัย ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 59 เวลา 21.50 น. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้

ดู 879 ครั้ง

องค์กรผู้หญิงกับงานสันติภาพ

การขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ กลุ่มองค์กรเครือข่ายผู้หญิง เป็นอีกจิ๊กซอ ที่มีบทบาททั้งการทำงานด้านเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และสร้างความเข้าใจในพื้นที่ นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือ CIVIC WOMEN ก็เป็นหนึ่งในนั้น พวกเขาสื่อสารถอดบทเรียนการทำงาน 12 ปี กับการขับเคลื่อนงานเพื่อสันติภาพของขบวนผู้หญิงในชายแดนใต้ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน องค์กรผู้หญิงกับงานสันติภาพ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 59 เวลา 21.50 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 890 ครั้ง

สันติภาพกินได้

กว่าสองปีที่ผ่านมาเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้ลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขถึงผลกระที่เกิดขึ้นจนนำมาสู่ข้อเสนอเรียกร้องของเครือข่ายหญิงต่อการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายเห็นต่างที่รวมตัวกันเป็นมาราปาตานี เพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ ในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน สันติภาพกินได้ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 59 เวลา 21.50 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 931 ครั้ง

สานเสวนายุโป

จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้มาอย่างต่อเนื่อง สร้างความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ civic women ลงพื้นที่ชุมชนบ่อเจ็ดลูก ต.ยุโป จ.ยะลา จัดสานเสวนา ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคนในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขร่วมกัน ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน สานเสวนายุโป ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 59 เวลา 21.45 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 858 ครั้ง

ผลกระทบจากการไม่มีพื้นที่ปลอดภัย

มีความพยายามของเครือข่ายผู้หญิงและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนใต้ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ทำไมพวกเขาจึงต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน ผลกระทบจากการไม่มีพื้นที่ปลอดภัย ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 58 เวลา 21.45 น. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง คณะทำงานวาะผู้หญิงชายแดนใต้

ดู 643 ครั้ง

กูจิงลือปะเรื่องเล่าผ่านนักเขียน

เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ลงพื้นที่ ชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อติดตามเรื่องราวงานเขียนของนักเขียนชุมชน ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน กูจิงลือปะเรื่องเล่าผ่านนักเขียน ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 58 ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 834 ครั้ง