เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

นักข่าวพลเมือง

พลังผู้หญิงรณรงค์ยุติความรุนแรงชายแดนใต้

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้กว่า 23 องค์กร ร่วมแสดงพลังผู้หญิงประมาณ 500 คนเดินรณรงค์ เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล และใช้ลูกโป่งสีขาว เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย พร้อมเสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน พลังผู้หญิงรณรงค์ยุติความรุนแรงชายแดนใต้ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 58 เวลา 05.00 น. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง คณะทำงานวาะผู้หญิงชายแดนใต้

ดู 856 ครั้ง

สร้างพื้นที่ปลอดภัย

ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน สร้างพื้นที่ปลอดภัย ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 58 เวลา 05.00 น. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง คณะทำงานวาะผู้หญิงชายแดนใต้

ดู 555 ครั้ง

กลุ่มผู้หญิง สานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

พื้นที่กูลิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และพื้นที่ พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ต่างก็เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้น กลุ่มผู้หญิงจากสองพื้น ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันโดยการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ด้านอาชีพที่มีอยู่ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน กลุ่มผู้หญิง สานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 58 เวลา 21.45น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 1414 ครั้ง

มุมมองคนต่างพื้นที่ในสถานการณ์ชายแดนใต้

ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน มุมมองคนต่างพื้นที่ในสถานการณ์ชายแดนใต้ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 58 เวลา 20.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 1236 ครั้ง

วันนี้ตากใบ

ครบรอบ11 ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมหน้า สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2547 และเมื่อวานนี้ทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และในกรุงเทพเอง ก็ได้มีการจัดงานเสวนาทบทวนถอดบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ วันนี้นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จะพาเราลงพื้นที่ไปติดตามชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบ ที่สามารถใช้ชีวิตโดยก้าวข้ามความเจ็บปวด จะเป็นอย่างไร ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน วันนี้ตากใบ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 58 เวลา 21.45น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 1346 ครั้ง

สมัชชาสวัสดิการชุมชน

ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน สมัชชาสวัสดิการชุมชน ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 58 เวลา 05.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 815 ครั้ง

ความหวังของป้าละออ

นักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ พาเราไปติดตามเรื่องราวชีวิตของป้าละออ กับอาชีพขายน้ำพริกสมุนไพร ซึ่งจุดเปลี่ยนที่ทำให้ป้าละออรวมกลุ่มสร้างรายได้ให้ คนบ้านใกล้เรือนเคียงครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อด้วยความหวังที่จะก้าวข้ามเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีต ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน ความหวังของป้าละออ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 58 เวลา 19.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 1093 ครั้ง

ดิเกร์ฮูลู

เสียงร้องเพลงดีเกร์ฮูลูของเด็กๆ วงอาเนาะกูจิง มาญอร์ (manjar) จากร.ร.กูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ไม่เพียงแต่ช่วยเยียวยาจิตใจของเด็กๆ และคนในชุมชน จากสถานการณ์ความไม่สงบเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยสื่อสารกับสังคมภายนอก ให้ได้เห็นถึงเรื่องดีๆ ทิ่เกิดขึ้นในร.ร.และชุมชนแห่งนี้ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน ดิเกร์ฮูลู ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 58 เวลา 20.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 1157 ครั้ง