เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

นักข่าวพลเมือง

สานเสวนาชุมชนกูจิงลือปะ

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จัดสานเสวนาเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและคนในชุมชน ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน สานเสวนาชุมชนกูจิงลือปะ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 58 เวลา 19.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 1004 ครั้ง

กลุ่มผู้หญิงร่วมเสนอแผนพัฒนาชายแดนใต้

ติดตามบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้หญิง ในการเสนอแนวทางในร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน กลุ่มผู้หญิงร่วมเสนอแผนพัฒนาชายแดนใต้ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2558 เวลา 19.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 993 ครั้ง

รอมฎอนเดือนแห่งการแบ่งปัน

ติดตามการเดินทางของกลุ่มผู้หญิง ที่รวมตัวแบ่งปันความรู้สึกของชาวมุสลิมที¬่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดยะลา ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน รอมฎอนเดือนแห่งการแบ่งปัน ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 58 เวลา 19.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 962 ครั้ง

สานเสวนาชุมชนพหุวัฒนธรรม

ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน สานเสวนาชุมชนพหุวัฒนธรรม ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 58 เวลา 19.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 1053 ครั้ง

วาระผู้หญิง : ความห่วงใยยุติการใช้ความรุนแรง

วาระครบรอบ 11 ปีเหตุการณ์ 28 เมษายน 2547 กลุ่มผู้หญิงที่ทำงานด้านการเยียวยา และการสร้างสันติภาพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันเปิดตัว “คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้” กลุ่มผู้หญิงภาพประชาสังคมเพื่อสันติภาพชา¬ยแดนใต้ นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS มีรายงานเรื่องนี้ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน วาระผู้หญิง : ความห่วงใยยุติการใช้ความรุนแรง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 58 เวลา 07.45 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 933 ครั้ง

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมลงพื้นที่ บ้านกูจิงลือปะ จ.นราธิวาส

วันนี้เป็นวาระครบรอบ 11 ปีเหตุการณ์กรือเซะ การเยียวยาและให้กำลังใจถือเป็นเรื่องสำคั¬ญ ช่วงที่ผ่านมาเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสัง¬คมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ลงพื้นที่เยียวยาและฟื้นฟูจิตใจของผู้ได้ร¬ับผลกระทบ ล่าสุดมีการลงพื้นที่ บ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พวกเธอค้นพบอะไรจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมลงพื้นที่ บ้านกูจิงลือปะ จ.นราธิวาส ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 58 เวลา 19.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 1128 ครั้ง

ความหวังถึงสันติภาพ

กว่า 10 ปี สถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต้ ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่พวกเขามีหลักคิดในการดำเนินชีวิตในพื้น¬ที่อย่างไร ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง C-reporters ตอน ความหวังถึงสันติภาพ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 58 เวลา 19.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 899 ครั้ง

ผู้หญิง-สื่อสาร-สันติภาพ

ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง ตอน ผู้หญิง-สื่อสาร-สันติภาพ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 58 เวลา 19.00น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 1154 ครั้ง