เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

นักข่าวพลเมือง

บทบาทผู้หญิงกับสันติภาพชายแดนใต้

ผ่านมา 11 ปีแล้วสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและ¬เดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ นักข่าวพลเมือง C-reporter เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภ¬าพชายแดนใต้ ได้สื่อสารเรื่องราวนี้ เพื่อสร้างพื้นที่พูดคุยอย่างเท่าเทียม ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง ตอน บทบาทผู้หญิงกับสันติภาพชายแดนใต้ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 58 เวลา 19.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 1154 ครั้ง

กลุ่มผู้หญิงร่วมเดินทางสานใจสู่สันติภาพ

หลังคณะเดินสานใจสู่สันติภาพในจังหวัดชายแ¬ดนใต้ใช้เวลากว่า 7 วัน เพื่อเดินเท้าจากยะลาถึงจังหวัดปัตตานี เพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงและสร้างพ¬ื้นที่การพูดคุย ซึ่งครั้งนี้ นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภ¬าพชายแดนใต้ ได้ร่วมเดินเท้าและให้กำลังใจผู้ร่วมเดิน และค้นพบแง่มุมระหว่างการเดินทางเป็นอย่างไร ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง ตอน กลุ่มผู้หญิงร่วมเดินทางสานใจสู่สันติภาพ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 27ก.พ. 58 เวลา 07.45 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต. รายงานโดย : นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women

ดู 1033 ครั้ง

สานเสวนาสันติภาพชายแดนใต้

ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง ตอน สานเสวนาสันติภาพชายแดนใต้ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 57 เวลา 20.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต.

ดู 1177 ครั้ง

ถนนสายรอมฎอน

“ถนนสายรอมฎอน” บริเวณหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นถนนสายแรก และสายเดียวของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประดับประดาแสงสีสวยงามตลอดสายการเดินทางไปประกอบศาสนกิจ และเป็นแหล่งรวมศูนย์ทางด้านจิตใจของผู้คนที่นี่ ชมรายงานย้อนหลัง บ้านฉันวันนี้ ตอน ถนนสายรอมฎอน ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 57 เวลา 07.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต.

ดู 1327 ครั้ง

ตลาดนัดชายแดนใต้

เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลกระทบกับหลายอาชีพรวมถึงผู้ค้าขายในตลาดนัดมือสอง ที่พยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างเพียงพอ \" ตลาดนัดคือลมหายใจของคนที่ต้องทำมาหากินชายแดนใต้ และไม่ว่าสถานการณ์ที่นี่จะเป็นอย่างไร เราก็จะเห็นพ่อค้า แม่ค้าคนอื่นๆ ขายของในตลาดนัดแห่งนี้ พร้อมๆกับการดิ้นรนต่อสู้ และการปรับตัวให้อยู่รอดให้ได้ \" ชมรายงานย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง ตอน ตลาดนัดชายแดนใต้ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 57 เวลา 20.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต.

ดู 1094 ครั้ง

ตลาดเสื้อผ้ามือสองรูสะมิแล

ตลาดมือสองในหลายพื้นที่ นอกจากจะเป็นแหล่งเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาถูกแล้ว ยังเป็นจุดพบของผู้ที่สัญจรไปมาได้แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ซื้อขายได้โดยตรง ติดตามรายงานได้จากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ชมรายงานย้อนหลัง บ้านฉันวันนี้ ตอน ตลาดเสื้อผ้ามือสองรูสะมิแล ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 57 เวลา 07.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต.

ดู 1055 ครั้ง

ฃ้าวนาซิดาแก

'นาซิดาแฆ' อาหารพื้นเมืองในสามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นเมนูยอดนิยมที่ในมื้อเช้าที่ทานคู่กับชากาแฟ ปัจจุบันหาทานได้ยาก ติดตามรายงานได้จากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ชมรายงานย้อนหลัง บ้านฉันวันนี้ ตอน ข้าวนาซิดาแฆ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 57 เวลา 07.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต.

ดู 1194 ครั้ง

วิถีตลาดปัตตานี

แม้มีเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้น แต่คนที่นั่นยังมีความจำเป็นในการประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ช่วงบ้านฉันวันนี้ มีมุมมองจากผู้ประกอบการธุรกิจสินค้ามือสอง ที่หวังว่าเหตุการณ์ในพื้นที่จะสงบโดยเร็ว ชมรายงานย้อนหลัง บ้านฉันวันนี้ ตอน วิถีตลาดปัตตานี ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 57 เวลา 07.00 น. ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้ : ญส.ปต.

ดู 1203 ครั้ง